MDN

Suscríbete a Turisme CV Magazine

CÓM ÉS SER DESTINACIÓ TURÍSTICA INTEL.LIGENT? EL CAS DE FINESTRAT

Moltes vegades parlem de gestió intel·ligent del turisme o destinacions turístiques intel·ligents (DTI) sense tindre clar què suposa això en el dia a dia d’un municipi turístic.

La denominació pot resultar molt atractiva però en realitat es tracta d’organitzar la gestió d’una activitat tan transversal com el turisme de manera que les diferents àrees municipals i activitats privades del destí estiguen coordinades i compartisquen i analitzen la informació per a ser més eficaces. Turisme intel·ligent o Smart tourism no és més que planificar i actuar sobre la base de la informació recopilada en el municipi gràcies a l’ús de tecnologia.

Sí, així dit, sona fàcil però tots sabem que no ho és tant. Per això, us expliquem com ho estan fent des de Finestrat, exemple que un xicotet municipi també pot organitzar-se amb èxit com a Destinació Turística Intel·ligent.
Portada de la web de Finestrat Smart Destination, Destino Turístico Inteligente de la Comunitat Valenciana

Miguel Ángel Catalán, director del projecte DTI de Finestrat i de la Smart Office del municipi, com va començar Finestrat en això de la gestió intel·ligent del turisme?

El projecte DTI de l’Ajuntament de Finestrat va començar en 2016 i es va iniciar amb la creació de la Smart Office. Des del principi vam ser conscients de la importància de tindre una oficina que gestionara el projecte des d’un enfocament transversal i fent partícips a tots els departaments, posant especial èmfasi en la governança i lideratge per part de l’alcalde. Eixa implicació va ser clau perquè tant l’organització com el teixit empresarial i associatiu del municipi foren conscients de la importància que se li donava al projecte.

Qui formen part d’aqueixa oficina i porten avant el pla DTI? Quins perfils o competències teniu en l’equip?

La gestió de la Smart Office de Finestrat recau en la meua persona com a director de l’oficina i del projecte de Destinació Turística Intel·ligent, però compta a més amb el suport dels diferents departaments de l’ajuntament, especialment en l’àrea de turisme, departament del qual depén l’oficina.

Per al desenvolupament del pla director DTI s’ha comptat amb la participació de tots els departaments i de l’equip de treball que va desenvolupar el primer pla director en 2016. L’equip principal el formen 5 tècnics de l’ajuntament i el director de la Smart Office.

Estem parlant d’un equip multidisciplinari, amb tècnics de l’àrea d’urbanisme, turisme, enginyeria, atenció ciutadana i policia local, sense oblidar-nos de la part política. La participació tant de l’alcalde com dels regidors és fonamental per a la posada en marxa de les accions contemplades en el pla director DTI i sobretot perquè l’organització siga conscient que estem davant un projecte que implica el treball de tots.

Quines tasques concretes realitzeu des de l’oficina?

Dins de les funcions que té l’oficina, destaquem algunes:

  • Gestió dels equips/departaments de l’ajuntament per al desenvolupament de projectes i productes associats a una Destinació Turística Intel·ligent. 
  • Realització d’un inventari d’activitats i projectes que podrien incorporar-se a les revisions del pla director DTI. 
  • Desenvolupament de productes/serveis turístics Smart.
  • Col·laboració en l’estudi i redacció de pressupostos anuals. 
  • Col·laboració amb el teixit empresarial i associatiu del municipi. 
  • Definició i implantació d’un sistema de gestió de dades i informació. 
  • Investigació en les noves tendències en smartcities i destinacions turístiques intel·ligents.

Pots posar exemples pràctics de projectes DTI que tingueu en marxa i com us funcionen?

Teniu diversos molt interessants: gestió intel·ligent de l’espai natural Puig Campana, big data en la zona comercial, monitoratge de fluxos des de la cala al municipi.

Com a exemple més recent, tenim l’ús de càmeres en la zona de la Cala. Ens està permetent tindre informació en temps real de l’aforament a la nostra platja, la qual cosa ens ajuda a prendre decisions ràpides. Combinem aquesta tecnologia amb la recollida, per part dels informadors de platja, dels usuaris que entren i ixen pels punts de control, la qual cosa ens permet tindre una informació molt precisa de quin és l’estat real de la nostra platja. Hem organitzat un operatiu amb la policia local pel qual tots els equips a la platja comparteixen la informació en temps real. Per a això comptem amb una xarxa privada WIFI per a ús exclusiu del nostre equip que ens permet estar connectats en tot moment.

Un altre exemple d’ús de dades i presa de decisions, és el projecte de muntanya intel·ligent al Puig Campana. Hem dut a terme la instal·lació de nodes intel·ligents que permeten dotar de connectivitat, en zones de no cobertura mòbil, als usuaris que utilitzen la nostra aplicació del Puig Campana, perquè es comuniquen amb la nostra policia local en temps real. L’app té diverses funcionalitats, la prioritària, de seguretat que ens informa d’accidents o desorientació dels senderistes fins a notificacions de possibles incendis o sendes en mal estat. Hem tingut ja rescats de senderistes en la zona de no cobertura mòbil en la qual a través de l’ús dels nostres drons hem aconseguit rescatar als senderistes en coordinació amb els cossos de seguretat provincials.

L’ús de tecnologia (app, wifi, etc) us permet tant millorar aqueixos serveis al turista com obtindre dades sobre la seua estada, com recogeis i utilizais aquestes dades?

Disposem de diferents fonts de dades, les que controlem directament nosaltres a través dels sensors IoT, càmeres intel·ligents, la xarxa wifi desplegada en diferents punts del municipi i en breu incorporarem les dades que es recullen a través de l’app ciutadana i l’app específica del Puig Campana. Tot aquest ecosistema ens permet disposar de dades molt útils, com a procedència de les visites, llocs més visitats, traçabilitat dels visitants, així com rebre feedback directe en temps real per part dels usuaris.

A més, com a complement, comptem amb altres serveis externs contractats que ens monitoren aquelles variables que volem controlar, sobretot en la part de gestió de marca, recollint dades en xarxes socials i altres fonts de dades públiques.

Probablement molts dels tècnics que estiguen llegint, pensen que tot això és inassumible econòmicament en els seus municipis, quina inversió realitza Finestrat en el seu pla DTI?

L’ajuntament de Finestrat compta amb un pressupost específic per a escometre accions en clau DTI dins del municipi. Des de l’inici del projecte, la quantia econòmica s’ha anat incrementat a mesura que implementàvem noves accions i empreníem nous projectes. El pressupost d’aquests últims anys ha oscil·lat entre els 100.000 i 150.000 euros per any.

A més, en ser nivell 3 de la xarxa DTI-CV de Invat·tur, tenim la possibilitat de rebre subvencions de Turisme Comunitat Valenciana per a la compra de tecnologia i posada en marxa d’accions concretes contemplades en el nostre pla director DTI.
Imagen del plan DTI de Finestrat en la web Finestrat Smart Destination

Però no tot són costos, veritat? El vostre pla estratègic de gestió intel·ligent preveu fins i tot la generació d’ingressos per al seu propi finançament, com articuleu això?

És una àrea en la qual ja estem treballant, però amb una visió a mitjà i llarg termini. Comptem amb l’avantatge, malgrat ser un municipi xicotet, de tindre un gran nombre de visitants, tant en la part de la platja com en l’entorn natural del Puig Campana. Però, sobretot, on més possibilitats tenim de rendibilitzar futures accions és en la zona de bulevard comercial, en el qual tenim quasi 5 milions de visitants/usuaris a l’any.

El nostre enfocament és potenciar la col·laboració públic-privada. No busquem tant generar ingressos per al consistori, sinó més aviat, crear l’ecosistema que ens permeta implantar sistemes sostenibles en el llarg termini. Al final, el que volem és que entre tots (sector públic i sector privat) siguem capaços de cobrir el manteniment de tots els sistemes i la seua renovació, sempre amb l’objectiu d’oferir el millor servei possible al visitant, la qual cosa redundarà en una millor experiència i per descomptat, en fidelizarlo perquè torne al nostre destí i faça ús de tots els nostres serveis. En aqueixa equació tots guanyem.

En aquesta legislatura, ja ho teníem marcat com a prioritari. Amb la nova situació generada pel Covid-19, intensificarem les accions. Una vegada represa l’activitat, la nostra intenció és continuar treballant amb les empreses del bulevard comercial per a definir accions comunes. Volem millorar la connectivitat en tota l’àrea comercial, volem instal·lar més sensors IoT que ens permeten disposar d’un major nombre de dades en temps real que combinats amb l’ús de cambres i d’intel·ligència artificial ens permeten gestionar en temps real els fluxos de visitants. I per descomptat, continuarem apostant per l’ús de drons que tan bons resultats ens estan donant des que vam posar en marxa el servei amb la nostra policia local fa ja dos anys.

En resum, la nostra intenció és continuar millorant els serveis del municipi perquè l’experiència tant dels nostres residents com dels nostres visitants siga el més satisfactòria possible.

Igual que Finestrat, molts altres destins de la Comunitat Valenciana gestionen ja el seu turisme de manera intel·ligent. Tots compten amb l’ajuda de Turisme Comunitat Valenciana a través de Inva·tur. Contacta amb l’oficina d’Assistència Tècnica a DTI si el teu destí també està interessat.