MDN

Suscríbete a Turisme CV Magazine

FESTIVALS INTEL.LIGENTS: CÓM LA MÚSICA SERVEIX A LA INNOVACIÓ EN CIUTATS

“Els festivals podem ser microciutats laboratori. Si funciona dins d’un festival pot funcionar en un destí o en una àrea més gran”. Fiachra McDonagh, de Rototom Festival, apuntava aquesta nova perspectiva dels espectacles musicals en directe, esdeveniments que més enllà de ser recursos d’oci i dinamitzadors turístics, poden ser una eina d’innovació social i gestió ciutadana. Aquest és realment l’objectiu del que Turisme Comunitat Valenciana impulsa com a “Festival Intel·ligent”, el model del qual es presentava a Castelló al costat de promotors de festivals com Rototom, SanSan o Diversity València.

Es tracta que el festival ajude al destí en la gestió del seu turisme (com a Destinació Turística Intel·ligent, DTI) i fins i tot en la gestió ciutadana general i la vida dels veïns convertint-ho en un node d’informació rellevant.

Però és això possible? Com s’aconsegueix, es finança i es posa en marxa?

Turisme Comunitat Valenciana ha editat una Guia que descriu quins passos iniciar per a aconseguir-ho. Si eres gestor d’un destí de festivals o pretens promoure un d’aquests esdeveniments, et comptem en què consisteix.

Concentrar milers de persones en un espai curt de temps i en una ubicació concreta obliga a una estructura d’organització que, cada vegada, incorpora més tecnologia i digitalització. Control d’accessos i aforaments, polseres per als pagaments, aplicacions d’informació, xarxa wifi gratis per als assistents… són de les tecnologies més usades però les dades que proporcionen són d’ús intern del festival.

El model de “Festival Intel·ligent” proposa “que la informació no sols li la quede el promotor sinó que es puga compartir amb els diferents actors del destí (administració pública i empreses) i que es recopile durant tot el cicle de vida de l’assistent, des que planifica la possible assistència al festival fins que torna a casa” deia Francisco Morcillo, de Aalto Consultors, autors de la guia.

QUI FA UN FESTIVAL INTEL·LIGENT

El model proposa crear organismes de governança en els quals estiguen en contacte els promotors de festivals, les administracions públiques, les empreses turístiques (des d’hotels fins a restaurants o empreses d’oferta complementària), el comerç o la indústria local.

Aquests organismes treballen conjuntament en com innovar per a millorar la sostenibilitat, la seguretat i l’accessibilitat del festival i del turisme en general del destí.

QUAN ES TREBALLA UN FESTIVAL INTEL·LIGENT

En un festival intel·ligent els equips de governança treballen abans, durant i després de l’esdeveniment analitzant i compartint la informació recopilada a cada moment.

Abans, es pot monitorar l’impacte de les campanyes de màrqueting, els comentaris i publicacions en xarxes socials, entrades venudes, etc per a avançar previsions i detectar necessitats i pics de demanda.

Durant, es mesura el trànsit d’assistents, els accessos més fluids, la despesa o les activitats més realitzades dins i fora del festival, etc.

Després, es poden mesurar el nivell de satisfacció dels assistents, l’impacte econòmic en el destí (des de compres o reserves fins a contractacions en la indústria local des de la preparació fins al desmuntatge), la generació de residus i soroll i els punts negres de major contaminació, el monitoratge digital de comentaris, etc.

COM ES TREBALLA UN FESTIVAL INTEL·LIGENT

El festival intel·ligent és el que es treballa a partir del mesurament i anàlisi de dades i la interacció amb el destí. La tecnologia de sensorización i digitalització permet en l’actualitat mesurar tots els consums i impactes i posar xifres a l’esforç social d’un festival en el seu destí.

“Imagineu-vos la petjada que deixem en un esdeveniment que aglutina 70.000 persones en un cap de setmana. La sostenibilitat ens preocupa i ens ocupa. Enguany tornem als envasos retornables, gens d’un sol ús, volem eliminar el combustible fòssil…” deia Roberto Recuero, de SanSan Festival. “En el nostre cas, només les palletes que es gasten en el festival sumaven 300 quilos de plàstic i des de 2017 les usem de dacsa, volem digitalitzar tot el nostre consum elèctric i mesurar la petjada de carboni, des del 94 apostem pel consum i la contractació local…” afegia Fiachra, de Rototom.

Són només algunes dades del que fan aquests festivals per ser més sostenibles però són dades que es queden en els seus arxius. Compartir tota la informació amb la resta d’empreses del destí, amb l’administració i fins i tot amb altres festivals és la clau del Festival Intel·ligent, que busca qualitat en comptes de quantitat.

“Els festivals fan, no estan pensant, no treballen la teoria. Però sí pel camí es poden recopilar les dades del nostre treball, molt millor” reconeixia el responsable de Rototom, que també posava l’accent en el finançament econòmic “volem invertir aquest any 100.000 euros més en sostenibilitat però sense suports és difícil”.

COM ES FINANÇA UN FESTIVAL INTEL·LIGENT

La inversió en tecnologia i monitoratge de dades sempre és elevada. Afecta a la rendibilitat d’un festival i per tant depén en gran manera de la grandària de l’esdeveniment. El model de Festivals Intel·ligents té en compte 3 tipus d’esdeveniment des dels grans fins als més puntuals i xicotets amb la finalitat que la digitalització i el costum de treballar amb informes i dades s’introduïsca de manera escalable.

Els reptes són importants perquè s’ha de tindre en compte des de la qualificació tècnica del personal fins a la dotació de connectivitat o l’ús de tecnologia que permeta que totes les dades recollides pel festival puguen ser llegits i consultats fàcilment per tots els agents del destí interessats.

Com assumir tot això i continuar sent rendibles?

Compres conjuntes

El model de Festivals Intel·ligents proposa explorar mecanismes de cooperació: contractació d’artistes o compres conjuntes de tots els esdeveniments sota el segell Festivals Intel·ligents, gestió de recursos i recintes compartits, etc. Fiachra McDonagh veia amb bons ulls “crear conjuntament una plataforma per a gestionar la interacció amb el destí, amb els proveïdors, etc per a coordinar-nos i fer més amb menys esforç.”

En aquest sentit, Turisme Comunitat Valenciana explora la possibilitat de crear la Xarxa de Festivals Intel·ligents de la C.Valenciana a imatge i semblança de la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents, en la qual els municipis ja posen en comú la seua manera de treballar, els seus proveïdors i obtenen a més la possibilitat que empreses apliquen la seua tecnologia en els destins amb projectes pilot sense cost econòmic.

Rendibilitzar les dades i explorar nous ingressos, ajudes i patrocinis

Quan un festival mesura i pot demostrar el seu impacte amb dades, pot arribar a millors acords i fins i tot diversificar les seues fonts d’ingressos, més enllà d’entrades i consum. “Jo soc promotor musical, no empresari d’allotjament però fem acords amb càmpings i hotels i comercialitzem les seues places sota la marca SanSan Resort” explica Roberto Recuero.

Recuero, a més, subratllava la importància de posar en valor la capacitat prescriptora i publicitària d’un festival, “som influencers” deia, esdeveniments capaços de publicitar un destí però també de promoure consciència i innovació social. “El Rototom ha fet calar la consciència sostenible en el seu públic” afirmava Recuero.

Aqueix abast comunicatiu es pot multiplicar amb l’aplicació de la nova tecnologia del metaverso, apuntava Jesús Lumbreras, de Diversity València. “I si aqueixa influència la creàrem fins i tot abans, generant una comunitat virtual entorn del festival amb possibilitat de comunicar, de crear jocs, activitats comercials i conscienciar als assistents sobre el destí fins i tot abans d’arribar?” preguntava Jesús en explicar com Diversity està explorant ja la possibilitat de crear el seu festival en un metaverso.