MDN

Suscríbete a Turisme CV Magazine

NOVES BEQUES DE TURISME PER A JOVES MENORS DE 35 ANYS

Eres graduat universitari i t’agradaria dedicar-te professionalment al turisme? T’interessa saber com treballa Turisme Comunitat Valenciana per a fomentar el sector turístic valencià? Aprofita la convocatòria de beques per a joves menors de 35 anys que convoca Turisme CV per al 2021. T’expliquem com optar a una d’elles.

COM SÓN LES BEQUES DE TURISME CV 2021?

Es tracta de 8 beques per a treballar en l’Àrea de Competitivitat Turística de Turisme Comunitat Valenciana, en la seu central de la institució a València:

  • 5 de les beques permetran als beneficiaris integrar-se en els programes de foment turístic i ajudes anuals a entitats i empreses turístiques.
  • 3 de les beques són per a treballar en els programes de competitivitat empresarial i emprenedoria turística.

Tots els becaris comptaran amb un tutor per a dirigir la seua formació durant les pràctiques.

QUINS REQUISITS HE DE COMPLIR PER A OPTAR A les BEQUES DE TURISME CV 2021?

Si desitges optar a una beca per als programes d’ajudes, has de disposar o del grau en Turisme o del grau en GAP ( Gestió i Administració Pública).

Si t’interessa més la competitivitat de les empreses i l’emprenedoria, has de tindre un dels següents graus: Turisme, Economia, ADE (Administració i Direcció d’Empreses), GAP ( Gestió i Administració Pública), Sociologia o Gastronomia.

En tots els casos s’exigeix a més:

  • No ser major de 35 anys
  • Residir en la Comunitat Valenciana i conéixer almenys una dels dues llengües cooficials de la Comunitat.
  • No haver sigut ja becari de la Generalitat durant 36 o més mesos. Si ara ja estàs gaudint d’una beca de pràctiques professionals de la Generalitat, però et queden només 2 mesos per a acabar, pots presentar-te també a aquestes beques de Turisme CV.

QUINA QUANTIA REBRÉ COM A BECA?

Cada becari rebrà uns 1000 euros bruts mensuals, subjectes a retenció per IRPF i cotització a la Seguretat Social.

QUINA SERÀ LA DURACIÓ I EL MEU HORARI COM A BECARI?

Les beques seran fins al 31 de desembre de 2021 i, en el seu cas, es podran prorrogar fins a 12 mesos més.

Els beneficiaris de les beques de Turisme CV 2021 hauran d’exercir les pràctiques en un horari de 30 hores setmanals. El tutor de cada becari organitzarà la distribució d’aqueixes hores durant la setmana.

COM PRESENTE LA MEUA SOL·LICITUD A les BEQUES DE TURISME CV 2021?

Tens 15 dies hàbils per a presentar la teua sol·licitud des del dia 30 d’octubre, l’endemà al de la publicació de la convocatòria en el DOGV, fins al dia 19 de novembre inclusivament.

La sol·licitud es presenta telemàticament en el següent enllaç:

PRESENTA LA TEUA SOL·LICITUD

La mateixa sol·licitud incorpora una declaració responsable de complir i poder acreditar tots els mèrits detallats en el formulari. No cal presentar cap títol ni acreditació en el moment de la sol·licitud. Únicament les persones seleccionades per a la fase de l’entrevista hauran de presentar aquesta documentació original i còpia.

COM ES REALITZA LA SELECCIÓ DELS BECARIS?

En una primera fase, la comissió avaluadora barema els mèrits declarats per cada aspirant i atorga a cadascun la puntuació corresponent. Pots consultar el que puntua cada titulació o mèrit en l’article 4 del decret 20/2017, que regula la concessió de beques de la Generalitat en turisme.

Després d’aqueixa baremació es publica el llistat d’aspirants per ordre de puntuació. Aquest llistat es publicarà en el mateix enllaç de sol·licitud.

En una segona fase, es realitzaran entrevistes personals als primers aspirants de la llista. L’entrevista pot sumar com a màxim 7 punts més a la puntuació inicial de cadascun.

QUAN SABRÉ SI HE SIGUT SELECCIONAT COM A BECARI?

El termini màxim per a publicar els noms dels seleccionats és de 3 mesos a partir de la data de publicació de la convocatòria de beques.