MDN

Suscríbete a Turisme CV Magazine

COM OFERIR TURISME D’INTERIOR SEGUR FRONT LA COVID19

En la nova normalitat provocada per la COVID19 les restriccions de viatges internacionals, les limitacions en el trànsit aeri i la sensació generalitzada que l’interior és un espai òptim, menys massificat i per tant més adequat per a mantenir la distància social generaran trànsit turístic cap a les destinacions d’interior de la Comunitat.

Amb la finalitat d’ajudar a aquestes destinacions d’interior i a les empreses gestores d’activitats turístiques en aquestes zones, Turisme Comunitat Valenciana ha editat una Guia de Recomanacions davant la COVID19 per a gaudir d’unes destinacions turístiques d’interior segures. En el manual s’indiquen mesures a tenir en compte quant als accessos, el mobiliari urbà, els recursos naturals, zones de bany, rutes, àrees d’esbarjo, museus, allotjaments i restauració, balnearis i cellers, activitats de turisme actiu, etc.

La guia inclou a més una plantilla genèrica amb una check list sobre la qual cada destinació pot definir el seu pla de seguretat de forma més senzilla.