NOVA GUIA PER A SOL.LICITAR LES AJUDES DEL 2019

El pròxim 15 de febrer finalitza el termini per a sol·licitar les ajudes de 2019 que Turisme Comunitat Valenciana destina a entitats locals, d’una banda, i a empreses i associacions turístiques, per un altre. Turisme CV ha editat una guia amb tots els passos a seguir perquè els interessats puguen realitzar la sol·licitud fàcilment. La guia es pot descarregar ACÍ

Enguany es reforça el pressupost destinat a aquestes subvencions, que puja a 8’7 milions d’euros. Les ajudes a empreses estan dotades amb 3’5 milions d’euros, 1.350.000 euros més que l’any passat. Les ajudes a destinacions compten amb 5’2 milions de pressupost, prop d’un milió més que en 2018 i incloüen com a novetat una línia de suport específica per a Destinacions Turístiques Intel.ligents.

Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament entre el 15 de gener i el 15 de febrer. Els interessats a sol.licitar una de les ajudes poden informar-se’n en les presentacions que es faran els dies 11, 15,16 i 17 de gener a Castelló, València i Alacant.

AJUDES A EMPRESES TURÍSTIQUES

Infografía Ayudas a Empresas Turísticas 2019

Qui les pot sol·licitar?

Aquestes ajudes les poden sol·licitar les empreses que estiguen inscrites en el Registre de Turisme Comunitat Valenciana, les federacions, fundacions, associacions i empreses organitzadores d’activitats esportives, culturals i musicals d’interés turístic o que desenvolupen accions de promoció i comercialització de productes turístics de la Comunitat Valenciana.

Quins projectes poden resultar beneficiaris?

Aquesta convocatòria estableix 4 línies d’ajudes diferents:

  • Foment de la competitivitat empresarial amb una dotació inicial d’1.800.000 euros. Aquest programa subvencionarà actuacions d’impuls al turisme sostenible, accessible i la innovació empresarial a través de projectes dirigits a racionalitzar el consum de recursos naturals, la inversió en infraestructures i equipaments que promoguen un model eco-sostenible; l’impuls del turisme inclusiu a través d’actuacions que incorporen tecnologies dirigides a atendre la diversitat funcional dels turistes o l’impuls de la innovació mitjançant aplicacions que fomenten el desenvolupament tecnològic en les empreses turístiques.
  • Suport a les activitats esportives i culturals d’impacte turístic internacional amb una dotació de 300.000 euros dirigida a les entitats organitzadores de campionats, proves, concentracions i esdeveniments esportius i culturals d’impacte internacional que se celebren en la Comunitat Valenciana.
  • Impuls al màrqueting de producte turístic de la Comunitat Valenciana, dotat amb 700.000 euros i orientat a afavorir l’adaptació de l’oferta als desafiaments actuals del mercat turístic, la transformació digital i l’adequació del producte a les demandes actuals del turista.
  • Impuls a les activitats musicals d’impacte turístic, programa que té una consignació inicial de 700.000 euros i entre les accions subvencionables del qual es troben festivals de música de caràcter internacional que se celebren en la Comunitat Valenciana, contribuint amb això a la creació d’un producte turístic singular a través de les marques Mediterranew Fest i Mediterranew Musix.

Aquestes ajudes tenen com a objectiu millorar la competitivitat dels serveis i productes turístics i contribuir al desenvolupament sostenible i la desestacionalització del turisme en la Comunitat.

Els projectes presentats seran valorats sobre la base de diferents criteris. Es valoren criteris com l’interés turístic del projecte, el material de difusió disponible, la disposició de certificats de qualitat, l’adhesió al Codi Ètic del Turisme Valencià, l’àmbit territorial, la generació d’ocupació per a persones amb diversitat funcional, la igualtat de gènere o la responsabilitat social corporativa.

AJUDES A ENTITATS LOCALS

Infografia Ayudas a Entidades Locales 2019

Qui les pot sol·licitar?

Aquestes ajudes les poden sol·licitar Ajuntaments i Mancomunitats de la Comunitat Valenciana o organismes autònoms i ens públics dependents d’ells.

Quins projectes poden resultar beneficiaris?

Aquesta convocatòria estableix 2 línies d’ajudes diferents:

  • Inversió en adequació i millora dels recursos i serveis turístics, dotat amb 3.2 milions d’euros
  • Competitivitat i desestacionalització de les destinacions turístiques, que està dotat amb 2 milions d’euros i que inclou 3 subprogrames: El primer per a subvencionar la implantació de sistemes de qualitat en recursos i serveis turístics, el segon per a impulsar projectes de millora de la imatge de les destinacions i el tercer enfocat a la millora de la prestació dels serveis turístics.

Les actuacions subvencionables contemplen des de l’equipament d’espais turístics a la creació de productes turístics experiencials passant per la interpretació i senyalització turística, la millora de l’accessibilitat als recursos, la recuperació d’espais públics, l’adquisició de màquines per a la neteja de platges o la inversió en l’adequació d’oficines Tourist Info.

COM SOL·LICITAR LES AJUDES

Tant les ajudes a empreses turístiques com les ajudes a entitats locals, s’han de sol·licitar de forma electrònica entre el 15 de gener de 2019 i el 15 de febrer a les 23:59h. Els tràmits s’habilitaran en la Seu Electrònica de la Generalitat.

Tota la informació es pot consultar també en la web de Turisme Comunitat Valenciana en les novetats de Tràmits Destacats.