MDN

Suscríbete a Turisme CV Magazine

CREATURISME

Una estratègia per a impulsar la diferenciació turística de la Comunitat Valenciana mitjançant la creació de productes experiencials.

CreaTurisme naix amb la finalitat d’ampliar i reforçar l’oferta turística de la Comunitat incloent als empresaris en la presa de decisions. Aquesta estratègia pretén acabar amb la desestacionalització i traslladar els beneficis del turisme a tot el territori de la Comunitat, sobretot a les comarques d’interior.
Portada Presentación CreaTurisme
“No es tracta de renunciar al turisme de sol i platja que tant ens caracteritza. Ni tampoc als productes tradicionals”, explica Sergio Bellentani, cap de Servici de Producte i Territori de Turisme Comunitat Valenciana. “L’estratègia CreaTurisme tracta d’impulsar aquest tipus de producte característic i combinar-ho amb la riquesa d’altres productes turístics. Tenim unes condicions climàtiques que ens permeten desenvolupar activitats turístiques pràcticament durant tot l’any i no solament a l’estiu”. I afig que per a dur a terme aquestes accions “és necessari reforçar la combinació dels agents de l’entorn. Les empreses i la ciutadania han de participar d’aquests factors per a aconseguir així augmentar els beneficis”.

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, assenyala que amb aquesta iniciativa “la Generalitat vol fer partícip d’aquesta estratègia de desenvolupament de producte a tot el sector turístic empresarial de la Comunitat”. CreaTurisme inclou la col·laboració de qualsevol empresa o servei turístic de la Comunitat Valenciana, destinacions o agents territorials, agents sectorials i iniciatives de producte. L’objectiu és que les empreses participen en el disseny, desenvolupament i màrqueting dels productes de turisme experiencial.

QUINS SÓN AQUESTS PRODUCTES?

Per a optimitzar el desenvolupament dels productes emergents s’han creat tres línies de treball:

  • Mediterrani actiu:  aventura, activitats nàutiques, turisme de busseig, cicloturisme i MTB, turisme esportiu.
  • Mediterrani natural i rural: agroturisme, oleoturismo, pescaturismo, birdwatching, Parcs Naturals, ecoturisme i enoturismo.
  • Mediterrani cultural: Ruta de la Seda, Territori Borgia, Ruta del Greal, Camins de Dinosaures, Xarxa de centres Art Contemporani, Turisme Musical i altres propostes de Turisme Cultural

A més, es podran crear i gestionar altres productes que no apareguen en les llistes en funció del seu potencial de creixement.

BTT-creaturisme

El BTT és una de les activitats més demandades en la mancomunitat Alto Turia.

COM FUNCIONA CREATURISME?

Bellentani explica que s’han constituït “una sèrie de secretaries tècniques amb la finalitat de gestionar aquests productes i oferir una línia coherent a les empreses de cada sector”. Les seues funcions són:

  1. Executar el diagnòstic del producte i la seua competitivitat. S’analitza el mercat per a identificar els valors diferencials de la Comunitat Valenciana. Després, es determinen els agents i les eines de comercialització.
  2. Oferir a les empreses els segells distintius CreaTurisme de cada producte. Açò afavorirà a les companyies que hagen decidit participar en el desenvolupament d’un nou model de gestió millorat.
  3. Crear una base de dades de tots els agents que participen.
  4. Proporcionar les eines de comunicació, màrqueting i gestió necessàries.

A través de les diferents accions, les secretaries tècniques ajudaran a les empreses turístiques a estructurar noves estratègies basades en experiències originals. També intervindran en el desenvolupament de manuals de gestió de negoci.

BENEFICIS PER A LES EMPRESES

“Les empreses es beneficiaran d’una promoció especial. Per exemple, acudiran a fires de productes concrets on obtindran un gran protagonisme”, afirma Bellentani. “Gràcies a l’estratègia CreaTurisme augmentarà la seua visibilitat, la qual cosa donarà motiu a entaular relacions comercials amb altres operadors”.

Per a millorar el posicionament online dels productes, “hem desenvolupat una eina basada en CMS (Content Management System) per a la creació de microsites relacionats amb els diferents productes turístics. Totes les línies de producte tindran el seu propi microsite”. Ja es pot visitar el microsite de Cicloturisme a la Comunitat Valenciana.

També s’ha creat l’eina ExperienciasCV, una web que arreplega les experiències turístiques de la Comunitat. ExperienciasCV inclou una plataforma de reserves que les empreses poden consultar a temps real i, a més, s’ha desenvolupat una APP per a smartphones. “L’objectiu és arribar a oferir un total de 400 experiències”, proposa Bellentani.

Les secretaries tècniques de CreaTurisme oferiran també la possibilitat d’acollir-se a plans formatius especialitzats i ad hoc. “La nostra funció és beneficiar tant al producte com a les empreses i ajudar-los en la gestió d’incentius i formació”.

Birdwatching

Excursions de birdwatching organitzades per ActioBirding.

REQUISITS PER A LES EMPRESES

Les secretaries tècniques han dissenyat prèviament tres línies per a classificar els requisits:

  • Comuns a tots els productes
  • Específics per a cada tipus d’empresa
  • Específics de producte concret

Bellentani anuncia que els requisits estan en fase de definició i que seran consensuats amb el sector. “Anem a reunir-nos amb les empreses interessades per a acordar els requisits. Una vegada definits, engegarem l’estratègia. Durant el mes d’octubre estem celebrant en les tres províncies les diferents reunions segons la temàtica del producte”, conclou.