MDN

Suscríbete a Turisme CV Magazine

COM IMPLANTAR UNA ESTRATÈGIA DE DESTINACIÓ TURÍSTICA INTEL·LIGENT

A la Comunitat Valenciana, i a través d’un projecte pioner que desenvolupa Turisme Comunitat Valenciana des del Invat·tur, ja s’estan implantant models de destinació turística intel·ligent en aquests sis municipis: Benicarló, Benicàssim, Vinaròs, Gandia, Benidorm i Villena.

QUÈ ÉS UNA CIUTAT INTEL·LIGENT?

Una ciutat intel·ligent està obligada a complir diversos requisits. Ha de tenir una economia intel·ligent, sectors productius diversos i una gestió de recursos humans innovadora. A més, ha d’incorporar una governança intel·ligent, ha de ser transparent, comptar amb la participació ciutadana en la gestió dels assumptes locals i disposar d’un sistema de mobilitat solvent.

“Cal pensar que en totes les definicions de ciutat intel·ligent es projecten les tendències de la població mundial. I aquestes ens indiquen que les persones van a viure cada vegada més a les ciutats. A tenor d’aquests aspectes, les ciutats han de ser més racionals en l’ús que els estem donant. Per tant, l’apartat de mobilitat és un tema molt important.

Per altra banda, el medi ambient és un apartat destacable de la ciutat intel·ligent. També el Smart Living o la qualitat de vida que se li suposa a una ciutat. Ens trobem davant un concepte totalitzador al que és difícil oposar-se. Una ciutat que reunisca aquestes característiques bé mereix el qualificatiu d’intel·ligent”. Així ho afirma Josep Ivars, que és investigador de la Universitat d’Alacant i professor dels tallers sobre Com implantar una estratègia de destinació turística intel·ligent, formació integrada dins del Programa de Transformació Digital que desenvolupa Turisme Comunitat Valenciana amb la Universitat d’Alacant a través de Invat·tur.

“Hem de vore la smart city com un projecte global i no tant com una qüestió exclusiva d’aplicació tecnològica”

Elaborar una estratègia de destinació turística intel·ligent no és un concepte enfocat al disseny de noves ciutats. Algunes d’elles, urbanísticament consolidades o amb un model definit, poden convertir-se en destinació turística intel·ligent emprant nous sistemes en la seua organització, com pot ser la implantació d’una economia circular.

A més, la tecnologia és una eina fonamental per al desenvolupament de les destinacions turístiques intel·ligents, però no representa una solució en tots els aspectes. Com afirma Josep Ivars, “la tecnologia estarà present en tot el que vulguem canviar, però és un instrument i no un fi en si mateix. Hi ha molts exemples de tecnologies cares que no han resolt necessitats. Hem de vore la smart city com un projecte global i no tant com una qüestió exclusiva d’aplicació tecnològica”.

DIRECTRIUS PER A IMPLANTAR UNA ESTRATÈGIA DE DESTINACIÓ TURÍSTICA INTEL·LIGENT

  • Governança
  • Sostenibilitat
  • Accesibilitat
  • Connectivitat
  • Intel·ligència Turística
  • Promoció i marketing
  • Comercialització
  • Innovació

GOVERNANÇA

Per a crear un model de destinació turística intel·ligent és indispensable el paper de la governança. “La governança col·laborativa suposa participació, transparència, comunicació constant i esforç entre agents públics i privats. Aquest aspecte és molt recurrent sobretot en ciutats europees”, assegura Ivars.

Per exemple, el disseny urbà d’una ciutat condiciona molts dels factors de la intel·ligència turística. Per tant, el model urbà territorial serà determinant a l’hora de decidir si una ciutat és intel·ligent o no.

SOSTENIBILITAT

La sostenibilitat s’ha de plantejar sobre la base de l’eficiència. Amb millores energètiques per a reduir costos tant a usuaris públics com a privats. Són tecnologies que encara no poden generalitzar-se a grans ciutats però sí que estan demostrant la seua eficiència a menor escala.

ACCESIBILITAT

L’accessibilitat integral és una línia d’actuació prioritària amb un doble vessant: l’accessibilitat física i l’accessibilitat digital.

D’una banda, l’accessibilitat física afecta directament a l’entorn urbà. La línia d’actuació prioritària consistiria en l’engegada d’un Pla Integral d’Accessibilitat Urbana i d’altra banda un Pla Integral d’Accessibilitat Turística.

L’accessibilitat digital afectaria a la web i al material promocional online. La principal línia d’actuació en aquest cas consistiria en l’adaptació de la web de la destinació turística intel·ligent a protocol WAI (Web Accesibility Initiative). Aquestes mesures s’estableixen com un avantatge competitiu de gran atractiu.

CONNECTIVITAT-SENSORITZACIÓ

Una economia digital necessita una bona connectivitat per a empreses i consumidors. “Des del punt de vista turístic és clau que garantim la connectivitat dels turistes”, insisteix el professor Ivars.

La connectivitat va lligada a la sensorització, doncs per a obtenir els paràmetres dels diferents elements de gestió és necessari l’ús de sensors. Un sistema d’informació que pot millorar de forma directa la gestió de la ciutat és utilitzar a les persones com a sensors. Això s’aconsegueix a través dels seus dispositius mòbils o xarxes socials.

Quant a la connectivitat i la sensorització, Josep Ivars adverteix: “Ens porten a una nova dimensió dels sistemes d’informació. És a dir, de l’enquesta turística que fem de forma física tradicionalment a un sistema d’informació digitalitzat i molt més orientat a la intel·ligència de negoci, on ja apareixen conceptes com el open data o com el big data, que estan sent utilitzats de manera incipient en el turisme”.

SISTEMA D’INTEL·LIGÈNCIA TURÍSTICA

Els reptes que afronten les destinacions turístiques estan relacionats amb la gestió de dades que es generen des de la web, xarxes socials i sensors. Aquestes dades, que representen un veritable escenari de big data, han d’estar disponibles en un format adequat per al seu ús. A més, s’ha de comptar amb les eines necessàries per gestionar-los de manera que genere valor.

Un sistema d’intel·ligència turística d’aquesta magnitud és un sistema complex que ha de configurar-se de forma progressiva i requereix el suport de Turisme Comunitat Valenciana i Invat·tur, tal com ja s’està fent amb el projecte Platges Intel·ligents.

PROMOCIÓ TURÍSTICA Y MARKETING ONLINE

Les destinacions turístiques intel·ligents han d’adaptar la informació i promoció turística als nous condicionants de la demanda, que busca sobretot singularitat i personalització, i automatitzar tot el possible els processos d’informació. Això s’ha de traslladar a la publicació de les guies i material promocional offline i també als canals digitals.

S’han d’establir plans anuals de promoció i, sobre la seua base, crear un pla de marketing digital i social media que perseguisca els mateixos objectius. La web ha d’estar adaptada a les noves eines del turista i s’ha d’afavorir en la mesura que siga possible el desenvolupament de les aplicacions per a dispositius mòbils.

El turista actual, molt més informat i exigent, demanda nous serveis d’acord a l’etapa del viatge en la qual es troba. El marketing online d’una destinació intel·ligent ha d’oferir al visitant els serveis turístic-tecnològics més adaptats a les seues necessitats.

Resulta imprescindible la incorporació d’apartats de co-creació d’experiències. És a dir, s’ha de crear un espai virtual on el turista interactue amb la destinació i amb altres usuaris.

COMERCIALITZACIÓ

La compra de serveis online segueix un procés de creixement imparable. Les destinacions han d’incrementar el seu paper comercial i de desenvolupament de producte en connexió amb el pla de marketing i el sistema d’informació i intel·ligència de mercat.

INNOVACIÓ

L’objectiu és convertir les destinacions turístiques realment en entorns innovadors incloent un enfocament de competència i col·laboració al mateix temps. Per a lvars el turisme ha de ser protagonista en el camp de la innovació: “La idea del sistema d’innovació és que aprofitem els grans laboratoris que són les destinacions turístiques per tractar de millorar i ser capdavanters”.

El municipi perfecte “hauria de poder autoevaluarse, dir on està i a partir d’ací veure on estan els seus camps de millora. Tot això cal tenir-ho contextualitzat en la vertiginosa evolució de la tecnologia”, conclou Ivars.

En tot cas, per a implantar una estratègia d’aquest tipus és convenient comptar amb experts. Les destinacions de la Comunitat Valenciana disposen d’ajuda en l’Oficina DTI de Invat·tur. Aquesta oficina s’encarrega de coordinar les sol·licituds i projectes i controlar la implementació del projecte DTI CV.