MDN

Suscríbete a Turisme CV Magazine

LES DADES EN EL TURISME DE LA COMUNITAT VALENCIANAConsulta l’INFORME «LES DADES DEL TURISME» sobre mobilitat, reserves i recerques en línea de viatges, capacitat aéria i activitat hotelera en la Comunitat Valenciana durant la pandèmia de la COVID19 amb dades actualitzades setmanalment per la Smart Data Office de Turisme Comunitat Valenciana