MDN

Suscríbete a Turisme CV Magazine

COM SOL.LICITAR UN “HOTEL REFUGI” PER A CASOS COVID19

Què fer si un client allotjat en el meu establiment és diagnosticat amb COVID19? Empreses d’allotjament i turistes que es troben en aquesta situació tenen la possibilitat de beneficiar-se dels anomenats «hotels refugi» que posa a la seua disposició gratuïtament Turisme Comunitat Valenciana seguint els criteris de la Guia d’actuació en allotjaments turístics elaborada per la Conselleria de Sanitat. Et comptem a continuació com utilitzar aquest servei.

QUI POT UTILITZAR UN «HOTEL REFUGI»

El servei està disponible per a turistes allotjats en hotels inscrits en el registre de Turisme Comunitat Valenciana. El turista ha d’haver sigut diagnosticat amb COVID19 durant la seua estada o en el trajecte cap a l’hotel sempre que estiga en la Comunitat Valenciana i dispose d’una reserva contractada.

També podran ser allotjats al «hotel refugie» les persones cuidadores o els contactes directes del cas diagnosticat si igualment estaven allotjats amb ell o disposen de la mateixa reserva d’hotel contractada.

Ara bé, no podran utilitzar el servei gratuït de «hotel refugi» els turistes o establiments hotelers que disposen d’una assegurança que cobrisca les despeses d’estada i aïllament de clients diagnosticats per COVID19. En aquests casos, únicament si no es troba allotjament lliure, es podrà usar l’«hotel refugi» però serà l’assegurança la que abonarà el cost.

QUI HA DE SOL·LICITAR EL SERVEI DE «HOTEL REFUGI»

El servei l’ha de sol·licitar sempre l’hotel on s’allotja o s’allotjarà el client diagnosticat amb COVID19 en els següents casos:

  • Quan tinguen allotjat a un turista que haja sigut diagnosticat amb COVID19
  • Per a un client que comptara amb contracte per a allotjar-se en aqueix allotjament i haja sigut diagnosticat amb COVID19 en els aeroports de la Comunitat Valenciana, en algun dels seus ports o en un altre node de comunicació de la Comunitat
  • Per a les persones acompanyants cuidadores de turistes diagnosticades amb COVID19
  • Per a contactes directes d’un cas diagnosticat amb COVID19 i que estigueren també allotjats prèviament o tingueren un contracte amb aqueix allotjament i hagen de realitzar l’aïllament.

COM SOL·LICITAR EL SERVEI DEL «HOTEL REFUGI»

Quan es produïsca una de les situacions anteriors, l’hotel es posa en contacte amb l’«hotel refugi» designat a la seua província i comprovar que té habitacions disponibles. En cas de disponibilitat, ha de remetre les dades del client, si es tracta d’un cas positiu, o un cuidador o un contacte directe i el dia en què va iniciar l’aïllament.

L’hotel ha de sol·licitar a la Conselleria de Sanitat el trasllat del client afectat i complir els tràmits que aquesta requereix prèviament.

En tot cas ha de seguir la normativa dictada en la Guia d’actuació en allotjaments turístics de la Comunitat Valenciana elaborada per la Conselleria de Sanitat.

S’ha de tindre en compte que només es pot obligar el client a ser traslladat si prèviament l’hotel li ha informat d’aquesta possibilitat en el moment de la reserva o registre en l’establiment.

El procediment de sol·licitud està publicat en la web de Turisme Comunitat Valenciana en diversos idiomes:

Com sol·licitar el servei de «hotel refugi», versió en espanyol.
Com sol·licitar el servei de «hotel refugi», versió en francés.
Com sol·licitar el servei de «hotel refugi», versió en anglés.

QUINS REQUISITS COMPLEIXEN ELS «HOTELS REFUGI»

S’han habilitat dos «hotels refugi» en la Comunitat Valenciana amb 50 habitacions a Benidorm per a cobrir els casos de la província d’Alacant i 20 habitacions a la ciutat de València per als possibles casos a les províncies de València i Castelló

Aquests hotels disposen d’habitacions per a ús exclusiu de casos positius per COVID19. Seran habitacions d’ús individual excepte petició per escrit dels usuaris i autoritzada segons la Guia de la Conselleria de Sanitat. Els usuaris s’allotgen en pensió completa i la desinfecció dels seus serveis ha de realitzar-se seguint les instruccions del departament de salut corresponent.

L’«hotel refugi» disposa de personal específic per a atendre els clients diagnosticats per COVID19 i als requeriments que sobre ells faça la Conselleria de Sanitat.

L’«hotel refugi» no assumeix la responsabilitat dels drets que el client tinga contemplats en el contracte de la seua reserva. És el seu allotjament inicial el que ha de mantindre en tot cas l’atenció i els serveis complementaris inclosos en el contracte.