MDN

Suscríbete a Turisme CV Magazine

PREMI A L’IMPULS DE LES TOURIST INFO AL TURISME POST COVID

Quan parlem d’una oficina d’informació turística, la majoria relaciona la seua activitat amb l’atenció i informació al turista. Però les oficines de la Xarxa Tourist Info són més que punts d’informació al visitant, són, en moltes ocasions, veritables centres d’impuls a l’economia turística en els seus respectius municipis.

Entre d’altres criteris, el Premi a la Innovació de la Xarxa Tourist Info de la Comunitat Valenciana valora el grau de suport al desenvolupament de noves activitats turístiques empresarials entre els projectes aspirants. Enguany, i donat l’impacte de la COVID19 en el sector, aquest suport des de les oficines a l’activitat econòmica resulta especialment important. El termini de presentació de candidatures ja està obert i es prolonga enguany fins al 15 d’octubre de 2020.

El Premi a la Innovació en la Xarxa Tourist Info pretén animar a les oficines turístiques a desenvolupar novetats en els seus serveis, productes, procediments o instal·lacions que suposin algun tipus d’innovació.

QUI POT PARTICIPAR EN EL PREMI INNOVACIÓ TOURIST INFO?

Poden participar les oficines d’informació turística que s’hagin adherit a la Xarxa Tourist Info de Turisme Comunitat Valenciana abans de l’1 de juny de 2020. Els projectes d’innovació han d’haver-se posat en marxa entre l’1 de juliol de 2019 i el 30 de setembre de 2020.

QUÈ ES VALORA EN EL PREMI INNOVACIÓ TOURIST INFO?

Les candidatures seran valorades en funció dels següents criteris:

 • Suport al desenvolupament, mitjançant tècniques innovadores, de noves activitats turístiques empresarials.
 • Valors de la iniciativa: Creativitat, hospitalitat, accessibilitat, sostenibilitat i excel·lència.
 • Creació de noves eines i/o canals d’atenció al turista, a través de suports tecnològics i altres mitjans, adaptats a la informació turística en destí i el seu ús en l’Oficina Tourist Info.
 • Generació de nous serveis i/o productes a prestar en l’Oficina Tourist Info.
 • Grau d’adaptabilitat al conjunt d’Oficines de la Xarxa Tourist Info.

QUÈ SUPOSA EL PREMI INNOVACIÓ TOURIST INFO?

L’oficina turística guanyadora rep un diploma i una placa que l’acredita com l’oficina més innovadora de l’any. El premi es lliura en el transcurs de les Jornades Tourist Info que cada any reuneixen el personal de les oficines de la xarxa per a fer balanç anual. El premi contempla també la possibilitat d’atorgar un accèssit a altres projectes en atenció a la seua qualitat.

Els guanyadors comptaran amb la difusió dels seus projectes a través del portal turístic de la Comunitat Valenciana i les xarxes socials de Turisme Comunitat Valenciana.  Turisme CV Magazine dedica també un article a les oficines reconegudes amb el premi Innovació.

QUAN PRESENTAR LA CANDIDATURA Al PREMI INNOVACIÓ TOURIST INFO?

El termini de presentació de candidatures està obert fins al pròxim 15 d’octubre.

COM PRESENTAR UNA CANDIDATURA Al PREMI INNOVACIÓ TOURIST INFO?

L’oficina candidata ha de presentar un document en format PDF on explique la innovació posada en marxa, les seues implicacions i beneficis. Es poden aportar també vídeos o imatges que il·lustren el projecte. La candidatura s’ha de dirigir al correu electrònic  touristinfo_turisme@gva.es i ha d’incloure almenys:
Escrit de presentació:

 • Especificació de quina Oficina o Oficines Tourist Info del municipi o mancomunitat opten al premi.
 • Acceptació de manera expressa de les bases d’aquesta Quarta Edició al Premi a la Innovació.
 • Certificació que la posada en marxa de les iniciatives que es postulen ha tingut lloc en el rang temporal assenyalat.

Memòria tècnica del projecte:

 • Missió, visió i objectius, les principals característiques, els elements innovadors i la repercussió de la iniciativa – impactes favorables en els usuaris de l’Oficina  Tourist Info i, en el seu cas, de la qualitat percebuda de la destinació turística.
 • Mitjans humans i materials.
 • Fotografies i vídeo acreditatius, accessos a eines tecnològiques per a la seua comprovació i altres suports d’interès.