MDN

Suscríbete a Turisme CV Magazine

CURS L’EXQUISIT MEDITERRANI AMB EL BASQUE CULINARY CENTER

La segona edició del curs de Turisme Gastronòmic de L’Exquisit Mediterrani s’impartirà en línia i es realitzarà en col·laboració amb el Basque Culinary Center entre el 8 i el 30 de juny de 2020.
Aquest nou curs ha adaptat el programa a les noves necessitats del sector derivades de la COVID19. Així, se centrarà en identificar oportunitats per al turisme gastronòmic i noves estratègies per a aquest nou context del mercat; així com en l’optimització de la comunicació, distribució i venda de productes turístics gastronòmics per part de destinacions i empreses, coincidint amb la progressiva recuperació de la mobilitat social i activació turística.
L’enogastroturisme experimenta en els últims anys un auge creixent i el turisme post COVID19 pot oferir una bona oportunitat a aquesta mena d’oferta. En les condicions actuals, marcades per la pandèmia COVID19, creixerà la demanda per destinacions pròximes que oferisquen experiències singulars preferentment a l’aire lliure i en entorns no massificats com són l’enoturisme, l’oliturisme, el pescaturisme i l’agroturisme.

QUAN I QUI ES POT INSCRIURE Al CURS DE TURISME GASTRONÒMIC L’EXQUISIT MEDITERRANI

Es tracta d’un curs intensiu de 70 hores, amb 30 places, que compta amb continguts i docents del Basque Culinary Center.

El termini d’inscripció s’obri el 28 de maig i es tanca el 4 de juny.

El curs està especialment dirigit a tècnics i professionals de les destinacions i entitats que treballen dins de la Xarxa GastroTurística de la Comunitat Valenciana L’Exquisit Mediterrani, que tindran prioritat en la matrícula.

També podran participar professionals en actiu de la restauració, la cuina, sala, sommelieria, rebosteria, agroturisme, enoturismo, oleoturismo, pescaturismo, guies i agents de viatges especialitzats en gastroturismo vinculats a empreses adherides a CreaTurisme, amb distintius SICTED, o que acrediten un mínim de dos anys d’experiència en la matèria.

QUÈ APRENDRÉ EN EL CURS DE TURISME GASTRONÒMIC DE L’EXQUISIT MEDITERRANI

El curs té un enfocament eminentment pràctic, basat en la metodologia Learning by doing. Combina els continguts amb entrevistes amb experts, masterclasses, exercicis interactius i plataforma de networking.

El temari s’estructura en 3 mòduls:

MÒDUL 0
INTRODUCCIÓ
Plataforma formativa, procediments de treball i aprenentatge

MÒDUL 1 (30 h)
INTRODUCCIÓ Al TURISME GASTRONÒMIC
1.1.- La indústria turística. Escenari global
• Tendències globals del sistema turístic en 2020
• Turisme. Conceptes clau
• Sistema turístic d’una destinació
• Modalitats de turisme
• Desenvolupament històric del sector turístic
• Escenari turístic del nou mil·lenni
• Institucions i agents relacionades amb el turisme
1.2.- Turisme i gastronomia
• La gastronomia un recurs amb gran potencial per a agregar valor
• La cadena de valor del turisme gastronòmic
• Principals tendències
• Claus per al desenvolupament de destinacions gastronòmiques sostenibles

MÒDUL 2 (35h)
BRANDING I MÀRQUETING DE L’ENOGASTROTURISME
2.1.- Fonaments de màrqueting turístic
2.2.- Branding. La gastronomia com a argument de marca i posicionament.
2.3.- Estratègies de comunicació i promoció de turisme gastronòmic 360é: online i offline
2.4.- Estratègies de Comercialització.

Portada del programa del II Curso de Turismo Gastronómico de L'Exquisit Mediterrani, Comunitat Valenciana