Molt pocs convidats diuen no a unes noces, fins i tot si assistir a la celebració els obliga a desplaçar-se del seu lloc d’origen. De fet, una invitació així acaba moltes vegades en un motiu per a viatjar. El turisme de noces suposa un nínxol de mercat de gran potencial. Les xifres parlen per si soles. Sol suposar estades mínimes de 3 dies per a grups de 40 a 500 convidats. Només aquest turisme mou a tot el món prop de 80.000 milions de dòlars anuals, un 27% de la indústria anual de noces mundial, segons dades del Congrés Anual d’Organitzadors de noces de 2016.
L’augment del nivell de renda en països emergents del sud-est asiàtic on contraure matrimoni és una de les majors i més prestigioses celebracions socials, l’increment de la connectivitat aèria a nivell mundial o la reiterada celebració de noces de famosos en platges, castells o emplaçaments històrics han influït en el creixement d’aquest tipus de turisme.
La Comunitat Valenciana ha començat la promoció com a destinació per a aquest tipus de turisme, al juliol va participar en una presentació específica a l’Índia, un dels mercats de major potencial en turisme de noces, i aquesta tardor wedding planners hindús visitaran València i Benidorm en un famtrip específic organitzat en col·laboració amb Turespanya.