MDN

Suscríbete a Turisme CV Magazine

SMART BOOKING i BLOCKCHAIN

L’Institut Valencià de Tecnologies Turístiques, Invat·tur, treballa en col·laboració amb l’Agrupació Innovadora de les Destinacions Turístiques Intel·ligents de la Comunitat Valenciana, ADESTIC, en el disseny d’una plataforma de reserves, Smart Booking, en la qual la nova tecnologia blockchain tindrà un paper essencial.

El blockchain aporta avantatges a l’hora de realitzar transaccions i enviaments, siguen econòmics, de documentació, etc. Permet l’enviament quasi en temps real, sense intermediaris i amb gran seguretat davant possibles hackers. Tal com explicava en Invat·tur,  Antonio López d’Àvila, director del Travel&Tourism Innovation Center (TTIC) del IE Business School, no és necessari per exemple la intervenció d’un banc per a realitzar un pagament a una empresa.

David Giner i Elena Belda, del departament de projectes de Invat·tur, reflexionen sobre l’aplicació de blockchain a la plataforma Smart Booking. Un cas d’aplicació que ha sigut inclòs en el ebook sobre blockchain que acaba d’editar Thinktur sota la coordinació de l’Institut Tecnològic Hoteler.
Ebook Blockchain Thinktur
A pesar que el seu origen va tindre lloc en 2009 i que els seus primers desenvolupaments han sorgit associats a les fintech, el blockchain ja està ací. Ja ha arribat. Tots som conscients ja de la seua presència entre el ventall de desenvolupaments tecnològics que, una vegada més, apunten a alterar i reconfigurar l’ecosistema turístic, tant des del punt de vista de l’oferta com de la demanda.

Queda per veure si 2019 és l’any en què es consolida el blockchain o, per contra, les expectatives inicials no es corresponen amb la realitat

Encara que encara és ràpid per a fer un pronòstic sobre el seu impacte real, el que sembla clar és que el sector ja comença a plantejar-se com afrontar l’arribada d’aquesta nova tecnologia. No obstant això, queda per veure si 2019 és l’any en què es consolida el blockchain o, per contra, tal com ha ocorregut amb altres tecnologies, les expectatives inicials no es corresponen amb la realitat posterior, tant en l’abast com en la velocitat d’implantació del blockchain en el sector turístic.

Criptomonedas, nous sistemes de distribució, major seguretat en les transaccions, major transparència i coneixement de l’usuari, etc., són algunes de les oportunitats que es deriven de la integració del blockchain entre les infraestructures tecnològiques de les empreses i destinacions turístiques. Un repte que, atesos els nivells de maduresa tecnològica, abordaran en primer lloc els agents que conformen la intermediació turística online, bona part dels quals ha nascut o s’ha reinventat en un entorn de base tecnològica i per tant, són més proclius a aprofitar les oportunitats que es deriven del blockchain.

La fase en què es troba el blockchain en el turisme és molt incipient, malgrat les expectatives inicials depositades en l’abast del seu impacte en el sector. Ara està per veure si es materialitzen projectes que permeten demostrar al sector l’aplicabilitat, la utilitat i el retorn real de l’aposta (econòmica) pel blockchain.

En el cas de la Comunitat Valenciana, Turisme Comunitat Valenciana observa el desenvolupament de la tecnologia blockchain com una oportunitat per a reforçar alguns dels projectes en els quals el Invat·tur està treballant en col·laboració amb l’Agrupació Innovadora de les Destinacions Turístiques Intel·ligents (ADESTIC).  En concret, ens referim a l’eina Smart Booking.

Smart Booking

Smart Booking, plataforma el model de la qual es troba en fase de disseny, té com a objectiu principal exercir com a eina d’anàlisi de l’evolució de preus i de reserves en allotjaments turístics. Però, a més, permetent l’accés a la predicció, i facilitant la integració de canals, bases de dades i hotels. És a dir, es pretén comptar amb una plataforma d’intel·ligència hotelera, que connecte tots els canals a través dels quals es distribueix l’oferta d’una destinació, i que permeta recopilar i oferir un estat de la qüestió als hotelers mitjançant quadres de comandament personalitzats.

En el desenvolupament de Smart Booking, el blockchain té un paper essencial, atés que és una tecnologia que podria convertir la plataforma en un model a seguir, per diverses raons:

  • La transferència d’informació sense necessitat d’arbitrarietat en la validació de dades per part d’intermediaris, atés que ja són comprovats, seguint unes premisses, per la xarxa de persones per a garantir que els resultats són correctes.
  • La democratització de la base de dades, perquè tots els nodes han d’acceptar la tipografia i les variables necessàries per a alimentar la plataforma.
  • La seguretat de la informació, entesa com una major garantia a través de l’anonimització de dades i una clara reducció del risc de hackeo.
  • La possibilitat de generar informació que puga ser compartida per a generar nous desenvolupaments tecnològics.
  • L’evolució de la pròpia plataforma a partir dels desenvolupaments generats per la comunitat especialitzada en blockchain.
  • Les interconnexions entre els agents implicats, generant una xarxa d’usuaris de la plataforma que permeta ampliar i millorar la informació disponible.
  • El projecte Smart Booking és un gran repte en el qual està immers el Invat·tur, no exempt de dificultats derivades d’aquest tipus de sistemes, i associades a la verificació de dades per part dels futurs nodes, que estaran després d’aqueixa implementació de la tecnologia blockchain, la qual cosa pot alentir el seu desenvolupament i la transferència de dades en temps real.