MDN

Suscríbete a Turisme CV Magazine

El turisme de festivals deixa un impacte econòmic directe de 128 milions d’euros i atrau més d’un milió de visitants a la Comunitat Valenciana, segons les dades de sis dels principals festivals proporcionats pels promotors a Turisme Comunitat Valenciana.

La temporada d’estiu està marcada per un increment de l’activitat del sector de l’oci nocturn i per la celebració d’un creixent nombre de festivals que congreguen a milers d’assistents per a gaudir d’una experiència que conjuga la música amb les vacances. Amb dues activitats estan considerades ja com a producte turístic i lluiten per afrontar els reptes de futur que passen per la innovació, la qualitat, la professionalització i la solució dels conflictes de conciliació amb l’entorn local.

 FESTIVALS: UN NOU PRODUCTE TURÍSTIC AMB AJUDES I FORMACIÓ ESPECÍFICA

Els festivals són ja considerats un producte turístic i de fet Turisme Comunitat Valenciana recolza aquests esdeveniments des de 2016 amb la creació de les marques Mediterranew Musix i Mediterranew Fest.

En l’actualitat, són ja vuit els festivals adherits a la marca Mediterranew Fest que compleixen amb els requisits establits, i nou les iniciatives incloses en Mediterranew Musix. La pertenença a les marques permet als empresaris participar en les accions promocionals internacionals sota el paraigua comú de la Comunitat Valenciana, accedir a programes de formació segons les seues necessitats declarades i beneficiar-se de les ajudes econòmiques i subvencions.

Però més important encara, dins de l’estratègia de suport a aquest producte turístic, ha sigut la inclusió directa en la Llei de Turisme, oci i hospitalitat. Per primera vegada, els festivals tenen el seu reconeixement legal i passen a formar part de l’estructura empresarial turística de la Comunitat. Concretament, en el seu article 12, apartat 2, s’indica que “tindran la consideració de recursos turístics de primer ordre aquells elements que aïllada o conjuntament, tinguen la capacitat per si mateixos de generar fluxos i corrents de turisme rellevants, contribuint a reforçar la imatge de marca turística de la Comunitat, així com la seua promoció com a destinació turística”.

ELS REPTES DE LA COOPERACIO I LA PROFESIONALITZACIO DELS FESTIVALS

No obstant açò, el recorregut dels festivals no és senzill. En l’II Congrés Nacional d’Oci Nocturn celebrat recentment a València, els professionals i empresaris van reclamar amb intensitat la cooperació i la coordinació de les administracions amb els actors privats. Andreu Piqueras, CEO del Medusa Festival, va considerar “imprescindible la cooperació i la coordinació de totes les administracions i que es garantisca la seguretat jurídica dels esdeveniments musicals, especialment en el que es referisca a les llicències”.
festivals
L’organització d’un festival comporta no poques dificultats, moltes d’elles degudes a la complexitat administrativa que dificulta l’engegada de noves iniciatives empresarials. Turisme Comunitat Valenciana és conscient de la situació i tracta de ser un engranatge diplomàtic per a aconseguir que es duguen a terme les activitats, intervenint amb altres administracions i asseient en la mateixa taula a tots els actors per a tractar de trobar les solucions adequades. Igualment ha posat a la disposició dels promotors la primera Guia de Festivals que recopila la informació sobre assegurances, relacions amb les diferents administracions, drets d’usuaris, protecció de dades, etc.

Guía per als organitzadors

La Guia de Festivals es pot descarregar gratuïtament ací. En ella es pot trobar informació útil com:
Autoritzacions
Aforament
Assegurances per a l’activitat
Relaciones amb les Administracions
Obligacions laborals i fiscals
Drets de consumidors i usuaris
Protecció de Dades
Artistes
Societats de gestió de drets d’autor
Relaciones amb proveïdors i subcontractistes
Marca

Segons Daniel Arnal, tècnic responsable dels festivals en Turisme CV, “era necessari que els promotors comptaren amb una guia que arreplegara totes les condicions i tràmits, perquè organitzar un festival és molt complicat. Des de Turisme CV pensem que havíem de fer el possible per facilitar-los tota la informació possible. Hem de fer el possible per ajudar als empresaris, i la guia és un primer pas, però a més els acompanyem quan és necessari i treballem com a mediadors amb altres administracions per a facilitar les gestions, perquè els festivals són un motor important del turisme”.

Un altre repte important que està damunt de la taula és la professionalització de les empreses promotores, ja que el client és cada dia més exigent i cerca experiències vacacionals i d’oci satisfactòries. En aquest sentit, Andreu Piqueras opina que el creixement i la permanència passa per garantir la qualitat -del programa i de la producció- i la seguretat dels assistents, incorporant tecnologia de control d’aforament i equips adequats i suficients.

SINERGIA AMB ALTRES SERVEIS TURISTICS I AMB L’OCI NOCTURN

Els festivals no només generen afluència de visitants i activitat econòmica en l’entorn local. Suposen també un reclam per al posicionament d’una destinació, i fins i tot per a la fidelització de nou turisme. Segons declaracions de David López, director de Grup Costa Este, en el Congrés d’Oci Nocturn, “hi ha sinergia entre els festivals, l’oci nocturn i altres activitats. L’oci nocturn i els festivals permeten al turista conèixer la ciutat o la destinació, i si li agrada el que veu i com ho tracten, li fa tornar per a conèixer-ho d’una altra manera”.

El que reconeixen tots els implicats -empresaris i administracions-, és la necessitat de desenvolupar models de convivència basats en la cooperació pública i privada. El debat obert ja en la Ciutat de València al voltant de la implantació de el “sindic de l’oci”, una mena d’alcalde de nit similar als implantats a Berlín o Amsterdam, és una bona mostra de la inquietud i la voluntat per trobar solucions efectives que garantisquen la continuïtat i el creixement d’un sector dinàmic i innovador.

Temas enlazados | |