OBERT EL TERMINI DE PRESENTACIÓ ALS PREMIS TURISME CV

Ja es poden presentar les candidatures als Premis Turisme Comunitat Valenciana que reconeixen el treball durant el 2018 d’empreses, institucions o persones en favor del desenvolupament del turisme en la Comunitat. El termini de presentació finalitza el 15 de maig. 

Qui pot optar als Premis Turisme Comunitat Valenciana?

Pot presentar candidatura qualsevol persona, empresa, entitat o institució, pública o privada, espanyola o estrangera. La candidatura la podrà presentar en el seu propi nom o en favor d’un tercer al qual es considera mereixedor del reconeixement pel seu treball en favor del turisme.

Quins mèrits es valoren en els Premis Turisme Comunitat Valenciana?

Hi ha 5 modalitats a les quals es pot presentar candidatura i en cadascuna d’elles es valoren uns mèrits diferents:

A la trajectòria turística: Aquest premi reconeix l’esforç i la dedicació al llarg dels anys en el desenvolupament d’iniciatives empresarials o dinamització de productes turístics o destinacions.

A la investigació i innovació en turisme: Aquesta modalitat premia projectes d’investigació o innovació que comporten un increment de la competitivitat del sector turístic.

A la promoció i comunicació turística: Es reconeix les accions o campanyes de comunicació noves i/o que ressalten valors diferencials de les destinacions i incrementen el flux turístic.

Al turisme sostenible: Aquest premi reconeix les actuacions turístiques que aporten un desenvolupament positiu per a:

  • El creixement econòmic sostenible
  • La generació d’ocupació i reducció de pobresa
  • L’ús eficient de recursos i la protecció del medi ambient
  • El foment dels valors culturals i la diversitat del patrimoni

Al turisme inclusiu i responsable: S’atorga a qui contribueix significativament a la millora de l’accessibilitat en tant que permet gaudir l’oferta turística a totes les persones, inclosos els turistes amb diversitat funcional. També es valoren les iniciatives que desenvolupen el Codi Ètic del Turisme Valencià implantant accions de responsabilitat social empresarial o corporativa.

En totes les candidatures es valorarà:

  • L’aportació efectiva de la iniciativa al desenvolupament del turisme segons la modalitat a la qual es presente.
  • La sintonia amb el Codi ètic del turisme valencià
  • La singularitat de la proposta
  • La contribució a la desestacionalització
  • La repercussió mediàtica

Com presentar candidatura?

La candidatura es presenta emplenant l’imprés oficial disponible en l’apartat Tràmits Destacats de la web institucional de Turisme Comunitat Valenciana i en la resolució del DOGV i presentant-lo en el Registre General de Turisme Comunitat Valenciana, en la Ciutat Administrativa 9 d’octubre, carrer Democràcia, 77, Torre 2, planta 2, en València. Aques tràmit també es pot fer telemàticament ACÍ.

En l’imprés s’ha d’indicar la modalitat a la qual es presenta la candidatura però aquesta elecció no és vinculant. El jurat pot adscriure la candidatura a una altra modalitat si ho considera més adequat.

Al costat de l’imprés, s’ha de presentar una memòria d’un màxim de 15 pàgines que explique els mèrits que ha de valorar el jurat per a ser mereixedor d’un dels Premis. Es podrà aportar documentació addicional per a justificar la veracitat d’aqueixos mèrits.

Quin és el termini de presentació de candidatures?

El termini de presentació de candidatures s’inicia el 26 de febrer i i finalitza el 15 de maig.

Com es tria als premiats?

Els premiats són triats per un jurat creat específicament. El president serà el Director de Turisme Comunitat Valenciana però entre els vocals figuraran personalitats de reconegut prestigi en l’àmbit del turisme valencià i representants de les Universitats valencianes i dels municipis turístics. La secretaria l’ocupa el cap de l’Àrea de Competitivitat Turística de Turisme Comunitat Valenciana, que és l’àrea encarregada de la tramitació de candidatures. El jurat es reuneix primer per a decidir les candidatures admeses i després per a la seua avaluació.

Quan es publiquen els guanyadors?

Els guanyadors dels Premis Turisme Comunitat Valenciana es publiquen en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. El lliurament de premis es realitza en un acte institucional organitzat per la Generalitat en el Dia Mundial del Turisme, el pròxim 27 de setembre de 2019. Els premis tenen caràcter exclusivament honorífic, no comporten prestació econòmica però els premiats poden usar la imatge dels premis per a la seua publicitat.

Els premiats en l’anterior edició de Premis Turisme Comunitat Valenciana es poden consultar ACÍ