Jornada informativa para municipios

Jornades Ajudes Turisme CV 2020

Turisme Comunitat Valenciana organitza jornades informatives sobre com sol·licitar les ajudes de la institució dirigides a les entitats locals i als projectes empresarials turístics. Són diferents sessions que es realitzaran a Alacant, València i Castelló entre els dies 13 i 31 de gener. L’assistència és lliure i gratuïta.

 

Jornades informatives sobre les Ajudes a Entitats Locals

 

A CASTELLÓ el 13 de gener a les 11 hores en el CdT de Castelló s’informarà sobre les subvencions a entitats públiques locals.

A ALACANT el 15 de gener a les 10 hores en el CdT d’Alacant es realitzarà la presentació d’aquestes ajudes a entitats locals per als municipis del sud i centre de la província. El 17 de gener a les 10 hores es realitzarà la jornada per als municipis de la zona nord en la seu de Invat·tur a Benidorm.

A VALÈNCIA el 16 de gener a les 12 hores en el Complex administratiu 9 d’octubre de València s’informarà sobre les ajudes a ajuntaments i mancomunitats de la província.

Ayudas de Turisme Comunitat Valenciana a Entidades Locales 2020

Jornades informatives sobre les Ajudes a Projectes Empresarials

A ALACANT el 15 de gener a les 12 hores en el CdT d’Alacant es realitzarà la presentació d’aquestes ajudes per als interessats del sud i centre de la província. El 17 de gener a les 11.30 hores es realitzarà la jornada per a les empreses i associacions de la zona nord en la seu de Invat·tur a Benidorm.

A VALÈNCIA el 30 de gener a les 11 hores en el Complex Administratiu 9 d’Octubre de València s’informarà sobre les ajudes a projectes empresarials.

A CASTELLÓ el 31 de gener a les 12.00 hores en la Cambra de Comerç de Castelló s’informarà sobre les ajudes a empreses, associacions, federacions i fundacions que presenten projectes empresarials turístics.

Ayudas de Turisme Comunitat Valenciana a Empresas 2020