Cartel Asamblea Red DTI-CV 2019_800x531

Assemblea Xarxa DTI-CV

Portada de la Asamblea Red DTICV 2019
La Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents de la Comunitat Valenciana celebra la seua primera assemblea el 4 de juny en la seu de l’Institut Valencià de Tecnologies Turístiques, Invat·tur, a Benidorm.

Es tracta de la primera trobada de les destinacions turístiques adherides a la xarxa i en ell s’abordaran els següents temes:

  • Objectius i reptes de la Xarxa DTI-CV: pla d’acció de 2019
  • Requisits d’accés, beneficis i obligacions de les destinacions turístiques
  • Aprovació del reglament de funcionament i elecció de càrrecs
  • Constitució de grups de treball

A més, l’assemblea inclourà una conferència sobre l’ecosistema turístic intel·ligent de Google i una altra sobre l’estratègia de destinacions turístiques intel·ligents d’Espanya a càrrec de Segittur.
A la vesprada, es reuniran els grups de treball de la xarxa especialitzats en les diferents aplicacions de la gestió intel·ligent de destinació: Accessibilitat; Sostenibilitat; Sistemes d’Informació; Normalització i certificació; Destinacions Supramunicipals.

Les destinacions participants tindran també la possibilitat de conéixer el nou Smart Lab de Invat·tur, un espai on s’exposen i proven noves tecnologies aplicades al turisme.
A l’assemblea únicament podran assistir tècnics de destinacions turístiques adherides a la Xarxa DTI-CV. Per a poder assistir, és necessari emplenar aquest FORMULARI D’INSCRIPCIÓ indicant municipi, nom, cognom i càrrec dels representants que desitgen assistir i grups de treball en els quals es vol participar.

En tot cas, aquell destinació que no estiga adherit a la Xarxa, pot informar-se en la web de Invat·tur, contactar a través de dti_turisme@gva.es o consultar la informació publicada en Turisme CV Magazine.
Presentación de la Asamblea de Destinos Turísticos Inteligentes de la Comunitat Valenciana, Red DTICV, 2019 Programa de la Asamblea de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes de la Comunitat Valenciana, Red DTICV, 2019