MDN

Suscríbete a Turisme CV Magazine

AJUDES DE FINS A 100.000 EUROS A EMPRESES TURÍSTIQUES EN 2022

Del 10 de febrer a l’1 de març de 2022 es poden sol·licitar les ajudes que Turisme Comunitat Valenciana atorga a empreses turístiques, associacions, federacions o fundacions.

Enguany hi ha novetats. Els projectes de màrqueting o de millora de la competitivitat poden obtindre una subvenció de fins al 80%. Els esdeveniments musicals, esportius i culturals poden rebre una ajuda del 70% de la seua inversió. En tot cas, l’ajuda màxima per beneficiari és de 100.000 euros.

T’interessa? T’expliquem com sol·licitar les ajudes de Turisme CV que aquest 2022 reparteixen 6’3 milions d’euros i com aclarir possibles dubtes.

QUI POT REBRE LES AJUDES DE TURISME CV 2022?

  • Empreses turístiques i associacions empresarials de la Comunitat Valenciana que desenvolupen de gener fins a desembre de 2022 projectes dirigits a l’impuls de la competitivitat empresarial i la promoció del producte turístic
  • Empreses, Associacions, Federacions o Fundacions que duguen a terme esdeveniments esportius o culturals d’impacte turístic en 2022
  • Empreses i Associacions que duguen a terme esdeveniments musicals d’impacte turístic enguany

En tot cas, els beneficiaris seran empreses inscrites en el Registre de Turisme CV, així com entitats adherides a programes propis de Turisme, com el d’impuls al producte turístic CreaTurisme, la marca gastroturística L’Exquisit Mediterrani, a la iniciativa Mediterranew Musix o al programa SICTED CV, que atorga el distintiu “Compromís amb la Qualitat Turística”.

QUINS PROJECTES SUBVENCIONEN LES AJUDES DE TURISME CV 2022?

Per a obtindre l’ajuda, has de presentar un projecte seguint les característiques requerides en algun dels dos programes següents:

  • PROGRAMA d’IMPULS A la COMPETITIVITAT DE LES EMPRESES I EL MÀRQUETING DE PRODUCTE TURÍSTIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA, dotat amb 3.800.000 euros.

A aquestes ajudes només es poden presentar empreses turístiques inscrites en el Registre de Turisme CV, des d’hotels, càmpings, apartaments turístics, empreses gestores d’habitatge d’ús turístic, allotjaments rurals, agències de viatge i empreses de turisme actiu. També les empreses i associacions adherides al programa CreaTurisme, L´Exquisit Mediterrani o que disposen el distintiu “Compromís amb la Qualitat Turística”.

Només pots presentar un projecte i ha d’estar relacionat amb la millora de la digitalització, seguretat i resiliència de processos, serveis i productes; així com la promoció i comunicació per a la posada en mercat de productes i experiències turístiques, com a participació en fires i accions promocionals.

L’ajuda de cada beneficiari podrà aconseguir el 80% sobre el cost, fins a un màxim de 100.000 euros. No es contemplen ajudes per a projectes el cost subvencionable dels quals siga inferior a 6.000 euros, a excepció de les empreses adherides a SICTED, CreaTurisme i L´Exquisit Mediterrani, i en aquest cas l’import mínim podrà ser de 3.000 euros.

  • PROGRAMA d’IMPULS A ESDEVENIMENTS MUSICALS, ESPORTIUS I CULTURALS D’IMPACTE TURÍSTIC, dotat amb 2.500.000 euros.

A aquestes ajudes poden acollir-se les empreses, associacions, federacions o fundacions organitzadores d’esdeveniments esportius i culturals que se celebren durant 2022 i tinguen impacte turístic. També les empreses i associacions adherides al Programa Mediterranew Musix.

Cada sol·licitant podrà presentar una única sol·licitud per a un únic esdeveniment, des d’activitats musicals, campionats, proves i concentracions esportives, a més d’activitats culturals vinculades a les arts escèniques.

L’ajuda de cada beneficiari podrà aconseguir el 70% sobre el cost, fins a un màxim de 100.000 euros. No es contemplen ajudes per a esdeveniments el cost subvencionable dels quals siga inferior a 10.000 euros.

COM ES VALOREN ELS PROJECTES PER A les AJUDES DE TURISME CV 2022?

Les ajudes de Turisme CV s’atorguen en funció de la puntuació que s’assigna a cada projecte, amb un màxim de 20 punts.

Els criteris d’interés turístic i grau de desenvolupament del projecte són els més valorats amb fins a 8 punts.

Cada programa valora uns criteris turístics diferents, però en general es valora la contribució a la desestacionalització, la segmentació de l’oferta i la sostenibilitat. Es valora l’adhesió a programes propis de Turisme Comunitat Valenciana, com CreaTurisme, L’Exquisit Mediterrani, SICTED i Mediterranew Musix amb un màxim de 5 punts.

Les empreses que tinguen subscrit el Codi Ètic del Turisme Valencià podran obtindre 3 punts addicionals. Es dona també especial importància a la vertebració del territori i per tant el nombre d’habitants on es realitze el projecte, valorant-se amb un màxim de 2 punts. També es poden obtindre fins a 2 punts si es disposa de material de difusió o pàgina web del projecte. I l’existència d’un Pla de Responsabilitat Social Corporativa i de qualitat laboral, aportarà 2 punts més al sol·licitant.

Pots veure concretament la puntuació de cada criteri en la resolució publicada al DOGV acíací

QUAN I COM ES PODEN SOL·LICITAR LES AJUDES DE TURISME CV 2022?

La sol·licitud de les ajudes s’ha de realitzar de manera electrònica en la web de Formularis de Turisme CV (https://formulariosturisme.gva.es/) que estarà actualitzada només a partir de les 10 hores del 10 de Febrer i fins a les 23.59 de l’1 de març. A diferència de la convocatòria d’ajudes directes de 2021, l’ordre de sol·licitud no determina l’admissió al programa d’ajudes 2022, es donen suport als projectes que obtinguen major puntuació.

SOL·LICITA L’AJUDA DE TURISME CV 2022

En cada sol·licitud s’han d’entregar els formularis i informes corresponents on es descriga el projecte, la seua necessitat i el seu calendari d’execució a més d’un pressupost detallat de la despesa a realitzar, entre una altra documentació.

De totes maneres, si Turisme CV examina la documentació i detectaren que no es compleixen els requisits exigits, li ho notificarà al sol·licitant, qui tindrà 10 dies hàbils per a esmenar-lo.

QUAN ES CONCEDEIXEN LES AJUDES DE TURISME CV 2022?

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució de les ajudes és de 6 mesos des de la publicació de la convocatòria d’ajudes en el DOGV, per tant, si no es produeix cap suspensió de la tramitació, la concessió i la seua notificació ha de produir-se abans d’agost de 2022.

¿CÓM PREGUNTAR DUBTES SOBRE LES AJUDES DE TURISME CV 2022?

Si encara et queda algun dubte, pots assistir a la jornada informativa que organitza al febrer Turisme Comunitat Valenciana on podràs ampliar la informació i sol·licitar aclariments.

S’imparteix en línia i pots assistir gratuïtament prèvia inscripció el dia 17 de febrer a les 11:30h.

INSCRIU-TE A la SESSIÓ DEL 17 DE FEBRER

També pots descarregar a continuació una presentació amb tots els detalls.

A més, Turisme Comunitat Valenciana posa a la teua disposició un correu electrònic on plantejar els teus dubtes:

ayudasconcurrencia_turisme@gva.es