MDN

Suscríbete a Turisme CV Magazine

10 FERRAMENTES GRATUÏTES PER IMPULSAR EL TURISME AL TEU MUNICIPI

Estàs plantejant-te impulsar el teu municipi com a destinació turística? Tens recursos que posar en valor i vendre a potencials visitants? Et resumim algunes de les principals eines i serveis gratuïts que Turisme Comunitat Valenciana posa a la teua disposició i t’expliquem com traure’ls el major partit. Així ho hem comptat aquest mes d’octubre a les “Aules de turisme” que hem realitzat a Benidorm, València i Castelló al costat de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Pots descarregar-te ACÍ les presentacions.

COM PROMOCIONAR TURÍSTICAMENT LA MEUA DESTINACIÓ?

Per a donar a conéixer els recursos i experiències turístiques de la teua destinació, disposes dels següents canals gratuïts que Turisme Comunitat Valenciana posa a la teua disposició:

1. Fires i accions promocionals

Turisme Comunitat Valenciana planifica anualment la participació en 28 fires nacionals i 28 internacionals i realitza més de 200 accions promocionals, a més de workshops o presentacions. Els ajuntaments i organismes municipals de turisme poden participar en aquests esdeveniments bé enviant material promocional perquè Turisme CV ho expose en el seu estand, bé sol·licitant ser coexpositores o demanant espai per a presentacions o reunions. Ara bé, “és important que el municipi seleccione bé quina oferta turística vol promocionar i a quins mercats va dirigida” recomanava Sergio Bellentani, cap de servei de producte i territori de Turisme CV.

2. Promoció on line

Turisme Comunitat Valenciana disposa d’una estratègia de màrqueting en línia per a la promoció turística. A més de la campanyes publicitàries digitals pagades en diferents canals en línia i OTA’s, la institució té els seus propis canals digitals de difusió com el portal www.comunitatvalenciana.com  amb 3 milions de visites a l’any o xarxes socials com Facebook (més de 244.000 fans), Instagram (més de 67.500 seguidors), Twitter (més de 106.000 seguidors) i You Tube (amb 2740 subscriptors). A més, la institució realitza Les destinacions poden enviar continguts promocionals per a ser difosos a través d’aquests canals sempre que es complisquen uns requisits de planificació i qualitat. En aquest sentit, Bellentani posava l’accent en la necessitat que els municipis realitzen una planificació anual de la seua promoció i seleccionen quins esdeveniments i recursos volen publicitar anualment. En els canals en línia, la comunicació emocional en imatge o format audiovisual és fonamental i el municipi haurà de preparar els continguts amb suficient temps per a complir amb la qualitat requerida. Així, han de ser comunicats anualment a Turisme CV i la destinació ha de garantir l’enviament del material adequat com a mínim amb 15 dies d’antelació a la data de publicació. “Trieu bé el que voleu destacar i envieu només el que considereu important i del que disposeu de material fotogràfic i/o audiovisual de qualitat” recomanava Bellentani als representants municipals presents a les “Aules de Turisme”. L’adreça de contacte per a obtindre més informació sobre aquest procediment és marketingonline_turisme@gva.es

Herramientas de promoción y marketing on line de Turisme Comunitat Valenciana

Jose Luis Wagner, cap del àrea de competitivitat turística i Sergio Bellentani, cap del servici de producte de Turisme Comunitat Valenciana

COM CREAR OFERTA TURÍSTICA EN LA MEUA DESTINACIÓ?

“Els agents i turoperadors disposen encara d’un coneixement molt limitat de l’oferta complementària que existeix en tota la Comunitat Valenciana. Som una destinació coneguda pel sol i platja i molt fiable en aquest sentit. Podem aprofitar aquest reconeixement com a valor per a vendre tota la riquesa que tenim alternativa a la costa”. El cap de producte turístic i territori animava així als municipis a impulsar oferta turística i generar noves experiències que gaudir en les seues destinacions. Turisme CV disposa principalment de les següents eines per a aquesta fi:

3. Ajudes públiques

Turisme Comunitat Valenciana concedeix anualment ajudes que poden sol·licitar ajuntaments i mancomunitats per a l’impuls de projectes turístics. En concret, se subvenciona la millora de serveis turístics o projectes que impulsen la competitivitat de la destinació i la desestacionalització. “No ho subvencionem tot, tenim una estratègia i uns objectius i l’adjudicació d’aquestes ajudes està en coherència amb ells. Es busca diversificar l’oferta turística i impulsar la competitivitat de les destinacions al llarg de tot l’any i contribuir al desenvolupament d’un turisme sostenible, ètic i responsable” aclaria Laura Pascual, cap del servei de planificació i estratègia turística de Turisme CV. Pascual explicava que habitualment les ajudes es publiquen a la fi d’any i el termini de sol·licitud es tanca cap a febrer. En aquest sentit, recomanava preparar les sol·licituds i projectes tenint molt en compte els objectius prioritaris per a Turisme CV. En 2019, s’han atorgat més de 5 milions d’euros a 417 projectes d’entitats locals diferents.

També les empreses turístiques del municipi poden sol·licitar ajudes de Turisme Comunitat Valenciana. Cada any es publica una altra ordre diferent per a subvencionar la competitivitat empresarial i el màrqueting turístic o les activitats musicals, culturals o esportives d’impacte turístic. En 2019 la dotació de les ajudes a empresa ha superat els 3 milions i mig d’euros. El període de convocatòria i termini de presentació és similar al de les ajudes a entitats locals.

4. Declaracions d’interés turístic

Una altra de les eines interessants per a posar en valor turístic recursos i esdeveniments de la destinació és sol·licitar la declaració d’interés turístic tal com recull el decret del Consell regulador de les declaracions de festes, itineraris, publicacions o obres audiovisuals d’interés turístic de la Comunitat Valenciana. Aquestes sol·licituds s’han d’enviar a la direcció general de turisme, òrgan instructor d’aquestes declaracions d’interés local, provincial, autonòmic i nacional.

5. Programa CreaTurisme

CreaTurisme és un programa dirigit només a empreses la fi de les quals és la generació de noves experiències turístiques. Proporciona gratuïtament formació, contactes comercials i difusió a les empreses que s’adhereixen al programa.

6. Programa Accetur

Accetur és un programa dirigit a emprenedors i empreses turístiques que ofereix assessorament i formació en les diferents etapes d’un projecte de negoci, des de la idea fins a la creació de l’empresa i el seu posicionament o reformulació per a millorar la seua competitivitat.

En la creació d’oferta, Sergio Bellentani va ressaltar la importància de la col·laboració entre els ajuntaments i les empreses. “És important que col·laboreu en la generació d’experiències per a posar en valor els vostres recursos però també perquè puguen ser experiències comercialitzables, han d’estar preparades per a ser distribuïdes per operadors, tenint en compte, per exemple, les seues comissions.”

Laura Pascual, jefa de planificación de Turisme Comunitat Valenciana explica las ayudas de la institución a los municipios

Laura Pascual, cap de planificació de Turisme Comunitat Valenciana explica les ajudes de la institució als municipis

COM MILLORAR LA GESTIÓ I ATENCIÓ TURÍSTICA EN LA MEUA DESTINACIÓ?

Per a la millora constant del turisme en la nostra destinació, és important tindre en compte per exemple les següents opcions que ens ofereix gratuïtament Turisme Comunitat Valenciana:

7. Formació i actualització professional

El mercat turístic està en constant canvi i la qualificació professional del personal dedicat és imprescindible per a ser competitiu. Turisme Comunitat Valenciana ofereix formació gratuïta a través de la seua xarxa d’escoles distribuïdes per tota la Comunitat: la Xarxa de Centres de Turisme, CdT i a través de l’Institut Valencià de Tecnologies Turística, Invat·tur.

La Xarxa de CdT’s ofereix formació ocupacional principalment centrada en hostaleria però també formació contínua per a treballadors i gestors turístics municipals en actiu. Segons el responsable de la Xarxa, Javier Solsona, la planificació d’aquesta formació és molt flexible i oberta a les demandes del sector. “Si detecteu alguna necessitat formativa en el vostre municipi, és recomanable traslladar-lo al CdT de la vostra zona. En municipis d’interior, podem organitzar cursos a partir d’un mínim de 8 alumnes” indicava Solsona.

Per part seua, el Invat·tur ofereix periòdicament ponències i tallers sobre l’ús de les noves tecnologies en la gestió i el màrqueting turístic.

8. Certificacions de qualitat

“Una experiència negativa es compta 11 vegades, una positiva només 2’5. Hem d’evitar coste el que coste que els nostres visitants s’emporten una experiència negativa de la nostra destinació i per a garantir-lo necessitem certificar-nos en qualitat”. Amb aquesta afirmació, Laura Pascual explicava a les destinacions la importància d’aplicar els procediments indicats en els sistemes de qualitat turística per a garantir que el servei al turista és l’adequat. Turisme Comunitat Valenciana, a través del programa Qualitur, ofereix assessorament i formació gratuïta als gestors turístics en diferents normes i sistemes de qualitat turística.

9. Creació d’una oficina turística Tourist Info

Turisme Comunitat Valenciana impulsa la creació d’ofertes d’informació turística en destinació a través de la xarxa de TouristInfo. Actualment hi ha 216 oficines en 163 municipis. La xarxa impulsada per Turisme CV proporciona a l’ajuntament eines i procediments de treball seguint un pla de qualitat i formació per als informadors turístics, a més del dret d’utilitzar la marca i imatge TouristInfo. L’obertura d’una d’aquestes oficines es pot sol·licitar mitjançant un conveni o bé incloure-la com a projecte en la sol·licitud d’ajudes públiques.

10. Gestió Turística Intel·ligent

La gestió de l’oferta i la demanda turística en cada destinació es pot optimitzar cada vegada més gràcies a la gestió de les dades, una informació que l’ajuntament pot obtindre de diferents fonts: registres dels seus propis serveis municipals; estadístiques autonòmiques, com les que publica Estadístiques de Turisme Comunitat Valenciana,  o nacionals com les de l’INE; dades de navegació en línia, d’ús de telèfons intel·ligents, d’ús de mitjans electrònics de pagament, de sensors situats en la via pública, etc. Turisme Comunitat Valenciana, a més d’oferir informes i estadístiques, també ajuda gratuïtament als municipis a organitzar-se i sistematitzar totes aquestes dades amb la finalitat de ser utilitzats per a prendre decisions de gestió. Aquest treball es realitza des de l’Institut Valenciana de Tecnologies Turístiques, Invat·tur, a través de l’Oficina DTI i la Xarxa DTICV (Destinacions Turístiques Intel·ligents de la Comunitat Valenciana). Pertànyer a aquesta xarxa dóna accés a la formació i la metodologia necessària per a aplicar aquesta gestió intel·ligent del turisme sobre la base de l’estructuració de la informació.

Aquestes són només algunes de les eines que Turisme Comunitat Valenciana posa a la disposició dels municipis. Si vols saber més et recomanem subscriure’t a Turisme CV Magazine per a rebre mensualment notícies d’interés per al sector i visitar la web de Turisme Comunitat Valenciana.

Jornada Aula de Turisme sobre ayudas a municipios para promoción turística de Turisme Comunitat Valenciana

Secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer i Eugeni de Manuel, director de coordinació de la Federació Valenciana de Municipis