MDN

Suscríbete a Turisme CV Magazine

100 ACCIONS PER A COMPLIR ELS ODS EN UNA DESTINACIÓ TURÍSTICA

Pot el turisme construir un món millor? Certament, per si mateix a soles, no pot protagonitzar una gran transformació però sí que pot aportar el seu granet d’arena al canvi global. Però, per on comencem?

Potser els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) inclosos en l’Agenda 2030 aprovada en 2015 per l’Assemblea de les Nacions Unides siguen un bon començament. Es tracta de 17 objectius que plantegen finalitats com eliminar la pobresa i la fam, garantir una vida sana i una educació inclusiva, una ocupació digna, reduir la desigualtat, lluitar contra el canvi climàtic… Són objectius que, en massa ocasions, observem com a grans aspiracions globals lluny del nostre abast, poc factibles en el nostre dia a dia i menys en el nostre negoci turístic. Res més lluny de la realitat. Xicotetes accions que sí que estan a la nostra mà poden sumar i aconseguir grans objectius.

Seguint la màxima ‘Pensa globalment, actua localment’, Turisme Comunitat Valenciana presenta la guia de 100 recomanacions per a la consecució dels ODS en destinacions turístiques de la CV, una eina pràctica que serveix d’ajuda als gestors turístics locals per a aconseguir els objectius de desenvolupament sostenible.

La Comunitat Valenciana és així la primera regió a adaptar els Objectius del Desenvolupament Sostenible en mesures pràctiques d’aplicació en el turisme.


La guia recull una relació d’accions com ara l’organització de tallers de conscienciació, la creació de productes de valor autòcton, l’adhesió a clubs o marques que treballen pel desenvolupament sostenible i moltes més possibilitats, redactades de forma pragmàtica, que els gestors locals poden desenvolupar directament en el seu municipi.

Simplement aplicant aquestes recomanacions els responsables poden aportar el seu percentatge d’ajuda al total necessari per a aconseguir cada ODS, sempre en la mesura en què els recursos disponibles ho facen possible i prioritzant recomanacions en funció de les característiques de cada municipi.

QUIN TIPUS D’ACCIONS PODEN FER LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES PER A IMPULSAR EL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE?

La guia recomana 100 tipus d’accions que poden impulsar els gestors de destinacions turístiques. Es tracta d’accions concretes englobades en 10 temes diferents:

Amb les empreses del sector turístic local es pot impulsar el:

  • Turisme sostenible i integrat en l’economia local
  • Innovació i tecnologia per a millorar la competitivitat i reduir l’impacte

En el territori es pot treballar en:

  • Protecció del patrimoni natural i cultural
  • Ús eficient dels recursos i consum responsable

Amb les persones, tant professionals del sector com veïns es pot treballar en:

  • Sensibilització i consciencia
  • Igualtat, inclusió i gènere
  • Formació, competències professionals i treball digne

En la governança turística es pot treballar en:

  • Planificació de la destinació
  • Aliances i participació
  • Gestió turística local i monitoratge

Cadascuna de les accions recomanades en aquests 10 temes suposen una aplicació pràctica per a la consecució d’un Objectiu de Desenvolupament Sostenible segons indica la guia.
Taula de recomanaciones per complir els ODS en el turisme de la Comunitat Valenciana

QUINES MESURES CONCRETES POSAR EN MARXA PER A COMPLIR ELS ODS?

En el cas de les empreses turístiques la guia recomana, per exemple, organitzar jornades de trobada entre empresaris turístics i sectors tradicionals com l’agricultura, l’artesania i el comerç per a generar experiències de valor com l’agroturisme. D’aquesta forma, encara que a vegades no siguem conscients, estarem complint el ODS n.8 que planteja promoure un creixement econòmic sostenible i inclusiu.

Igualment, impulsar la digitalització de les empreses i destinacions turístiques en el marc de la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents de la CV suposa també complir amb el ODS n.9 que aposta per fomentar la innovació i la construcció d’infraestructures resilientes.

Entre les recomanacions a executar sobre el territori i el patrimoni, es proposa, entre altres, impulsar la certificació de parcs naturals o organitzar festivals que posen en valor les manifestacions culturals i musicals tradicionals. Implantar mesures de monitorització i control de consum d’aigua i coordinar accions contra el desaprofitament d’aliments en els establiment són unes altres de les mesures proposades encaminades a complir amb els ODS com el n.6 i el n.7 que garanteixen l’accés a l’aigua o una energia assequible o el 12 que aposta per un consum responsable.

Exemples d’accions dirigides a les persones són la realització de campanyes de sensibilització tant cap a la ciutadania com als turistes o l’organització de formació per a professionals turístics sobre ètica, hospitalitat mediterrània i medi ambient. Tot això són accions que s’emmarquen en els ODS com el 12 que aposta per una producció i un consum responsables, el 13 que apel·la a l’acció pel clima o el 4 que incideix en una educació de qualitat.

En governança turística, la guia parla d’impulsar per exemple ens de gestió turística public-privats o grups de treball municipals que integren àrees com a urbanisme, turisme i comerç. Idees que persegueixen complir amb l’ODS com el 17 que parla de la generació d’aliances. En tot cas, aquests són sol alguns exemples de les 100 mesures que es recomanen en la Guia i que pots consultar en el document original.

DESCARREGA LA GUIA DE LES 100 RECOMANACIONS PER A LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A COMPLIR AMB ELS OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE DE L’ONU

COM UTILITZE LA GUIA DE RECOMANACIONS PER A COMPLIR ELS ODS?

Per Objectius de Desenvolupament Sostenible, plans de treball o temes

La Guia està redactada per a facilitar la seua consulta tant per tema sobre el què incidir, ODS en el qual actuar, pilars de l’Agenda 2030 en els quals treballarem i agents o factors als quals implicarem en el pla de treball. Si una destinació està interessada a treballar pel ODS n.8, d’una ullada sabrà per exemple que els temes 1, 2, 4 i 7 del manual contenen les accions necessàries per a fer-lo.

Per termes específics

En l’últim nivell de concreció, gràcies a l’índex de termes, el gestor podrà triar treballar en les mesures relacionades amb aquells conceptes més interessants segons les característiques o necessitats de la seua destinació.
Si per exemple parlem d’una localitat que porta temps treballant en la metodologia de Destinacions Turístiques Intel·ligents, potser li resulta interessant implementar recomanacions relacionades amb l’adopció digital, Smart Cities o les Tics, conceptes inclosos en l’índex als quals podrà accedir després d’una cerca simple.

PER ON COMENÇAR A APLICAR LES RECOMANACIONS?

Amb l’objectiu de facilitar el treball a les destinacions, Turisme Comunitat Valenciana ha elaborat una matriu de priorització d’aquestes recomanacions.

Així, aquest rànquing posiciona les recomanacions ocupant els primers llocs les que menor cost econòmic suposen, menor temps d’execució, menor complexitat organitzativa però major impacte sobre el turista suposen. Però a més, en aquest document, se subratllen en color verd les 38 accions que tenen el menor cost econòmic o fins i tot no suposen cap cost i, tot i això, produixen un resultat en la sostenibilitat del turisme de la destinació. Aquestes 38 recomanacions estan dividides en 4 nivells depenent de la inversió que requereixen i l’impacte que produiexen.
Cuadro de prioridades en las recomendaciones para cumplir los ODS en un destino turístico

DESCARREGA LA MATRIU DE PRIORITZACIÓ DE LES RECOMANACIONS PER A COMPLIR ELS ODS EN LA TEUA DESTINACIÓ TURÍSTICA