MDN

Suscríbete a Turisme CV Magazine

NOVA XARXA DE DESTINACIONS TURÍSTIQUES INTEL.LIGENTS DE LA CV

Naix la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel.ligents de la Comunitat Valenciana. Turisme Comunitat Valenciana posa en marxa la primera xarxa autonòmica de Destinacions Turístiques Intel·ligents, Xarxa #DTICV, que permetrà a les destinacions accedir a informació i coneixement sobre com aplicar la tecnologia digital en la seua gestió turística i optar a ajudes públiques específiques. 

La Xarxa #DTICV és una agrupació sense ànim de lucre a la qual poden incorporar-se municipis i entitats supramunicipals com a mancomunitats o diputacions que demostren ser destinacions turístiques i treballen activament en la transformació digital de la seua gestió turística. Aquestes destinacions seran membres titulars, les empreses vinculades a ells podran adherir-se com a col·laboradors de la xarxa i les universitats i centres de coneixement seran incorporats com a socis acadèmics.

Presentación de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes de la Comunitat Valenciana #DTICV

Presentació en València de la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel.ligents de la Comunitat Valenciana #DTICV per part del secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer

Adhesió i beneficis de la Xarxa #DTICV

Destinacions

Per a formar part d’aquesta xarxa que impulsa l’Institut Valencià de Tecnologies Turístiques,  el primer pas és omplir i enviar el formulari d’adhesió que facilita Invat·tur a través del correu electrònic dti_turisme@gva.es. Una vegada expressada aquesta voluntat, el municipi ha de demostrar que és destinació turística a través de l’avaluació que li realitzarà el Invat·tur.

En tot cas, els requisits per a formar part de la xarxa es distribueixen en tres nivells:

NIVELL 1, requereix assistència constant i participació activa en els grups de treball.

NIVELL 2, les destinacions han de disposar d’un autodiagnòstic que mesure el seu desenvolupament com a destinació turística intel·ligent segons el model creat per  Invat·tur.

NIVELL 3,  requereix un treball avançat en transformació digital segons un pla director.

Depenent del nivell, les destinacions membres de la Xarxa accediran a diferents beneficis, com és la participació en activitats i jornades específiques, un segell identificatiu i una promoció especial o accés a informació i coneixement avançat sobre la gestió turística intel·ligent.

A més, Turisme Comunitat Valenciana té previst posar en marxa línies d’ajuda per a reforçar les necessitats d’aquells que aconseguisquen el nivell 3.

Portada de la presentación de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes de la Comunitat Valenciana

Descarrega la presentació de la Xarxa de Destinacions Turistiques Intel.ligents de la Comunitat Valenciana

Igualment, la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents de la Comunitat Valenciana és l’única que disposa d’un conveni de col·laboració amb la Xarxa estatal de Destinacions Turístiques Intel·ligents promoguda per Segittur, la Societat Mercantil Estatal per a la Gestió de la Innovació i les Tecnologies Turístiques, del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. D’aquesta forma, la Xarxa de la Comunitat Valenciana actuarà com a filtre de selecció i només les destinacions que hagen arribat al nivell 3 en la xarxa autonòmica podran ser membres de la xarxa nacional.

Empreses i universitats

També empreses i universitats poden formar part de la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents de la Comunitat Valenciana, #DTICV. Ara bé, les empreses han d’estar vinculades a destinacions membres i implicades en projectes de gestió turística intel·ligent.

Les universitats han d’aportar projectes d’investigació i innovació aplicats a les necessitats de les destinacions. De fet, la xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents de la Comunitat Valenciana, #DTICV, serà la interlocutora de la Comunitat en projectes nacionals i internacionals de Smart Destinations.

Presentación de las actividades de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes de la Comunitat Valenciana

Presentació de les activitats de la Xarxa #DTICV amb el director d’Invat·tur, Francisco Juan i el coordinador de projectes, David Giner

Grups de treball

Les destinacions titulars han d’implicar-se en el treball de la Xarxa, que estarà estructurat en 3 grups. Un estarà dedicat a la transformació digital, un altre als sistemes d’informació i un tercer destinat a millorar la sostenibilitat i l’accessibilitat.

Els interessats poden participar ja en les primeres reunions previstes al desembre. Seran focus groups per a definir el plantejament de treball i fins i tot crear nous grups si són necessaris. Les dates i llocs previstos són:

  • 10 de desembre, en la seu de Invat·tur, a Benidorm

  • 11 de desembre, en el CdT de València

  • 12 de desembre en el CdT de Castelló

Autodiagnòstic

Les destinacions interessades a realitzar l’autodiagnòstic per a avaluar el seu nivell de desenvolupament en funció del model de Destinacions Turístiques Intel·ligents de la Comunitat Valenciana poden fer-lo a través de l’eina informàtica que Invat·tur posa a la seua disposició en la web, en l’apartat de Projectes i Eines DTI.

L’accés requereix usuari i contrasenya i s’ha de sol·licitar prèviament a Invat·tur. La destinació podrà aleshores utilitzar aquest sistema informàtic per a fer-se un autodiagnòstic a partir de 72 indicadors associats al model #DTICV i comparar-se amb el model de resultats estàndard definit per Invat·tur.

Aquest autodiagnòstic s’utilitzarà també com a eina d’avaluació contínua per a determinar el pas dels membres de la xarxa d’un nivell a un altre.
Estructura orgánica de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes de la Comunitat Valenciana