MDN

Suscríbete a Turisme CV Magazine

BIG DATA PER A TOTS ELS PÚBLICS

El Big Data no solament està al servei de les grans empreses o dels ajuntaments de major grandària. El conveni signat entre Turisme Comunitat Valenciana i la UMH demostra que l’anàlisi de dades és útil per a qualsevol municipi i qualsevol empresa.

“És una eina útil si sabem què volem resoldre”. Així de clar ho explica Alex Rabasa, vicedegà i professor d’Estadística i Matemàtiques i Informàtica de la Universitat Miguel Hernández d’Elx. Turisme Comunitat Valenciana té signat un conveni amb aquesta universitat per a desenvolupar projectes de recerca i innovació en l’àmbit de l’anàlisi de dades de la demanda turística.

L’objectiu és analitzar dades -procedents de l’INE principalment-, per a calcular prediccions de despesa dels turistes estrangers. La despesa es produeix en funció de les motivacions del viatge, així com dels hàbits i ús de l’allotjament. “El més important és detectar en què es gasta els diners el client. Té molt a veure amb la tipologia del viatge i la motivació. Saber-ho permet traçar estratègies que incentiven un tipus de turisme o un altre”, aclareix Rabasa.

Tota aquesta informació es posarà a la disposició del públic -empreses, administració- a través de les Jornades de divulgació que se celebren anualment en la pròpia universitat.

BIG DATA EN L’ENTORN LOCAL

Big Data

Els hàbits de consum són objete de estudi i anàlisi.

Alex Rabasa es mostra partidari de l’extensió de les eines d’anàlisi de dades a tot el sector turístic. “Existeix una certa prevenció enfront del Big Data, perquè sembla que només els grans ajuntaments o les grans empreses poden aprofitar aquesta anàlisi. I no és cert. Municipis xicotets i empreses de tot tipus poden usar-los. L’important realment és saber què es vol aconseguir o quin problema es vol resoldre”.

Segons explica, hi ha moltes fonts de dades utilitzables tant de pagament com a gratuïtes. Les xarxes socials, les apps i altres propietat de l’administració, com poden ser les prediccions meteorològiques de la AEMET que els municipis i empreses xicotetes poden utilitzar.

Són ja moltes les empreses i municipis que han optat per buscar solucions a problemes concrets. Dos exemples: la predicció de cancel·lacions en hotels i en empreses de lloguer de cotxes. O estudis de la competència basats en les xarxes socials per millorar el posicionament d’una destinació local enfront d’unes altres.

COM DESENVOLUPAR UNA ESTRATÈGIA TURÍSTICA BASADA EN L’ANÀLISI DE DADES?

Per a desenvolupar una estratègia basada en les dades, segons Rabasa, és necessari llançar una aposta ferma. Començant per determinar amb claredat quin problema es vol resoldre. En el cas dels ajuntaments, s’ha de designar un interlocutor a càrrec de la iniciativa i implicar a tots els agents socials i econòmics. A més dels propis departaments de l’administració, cal integrar associacions d’empresaris i comerciants, hotelers, serveis, etc.

A partir d’aquest compromís, és necessari considerar els següents punts.

  1. Quin problema volem resoldre
  2. Quines dades necessitem per resoldre-ho
  3. Fonts d’obtenció de dades
  4. Anàlisi aplicada a turisme

1.- Igual que qualsevol eina, les possibilitats que brinda l’anàlisi de Big Data són enormes. Per això, és necessari centrar l’objecte del treball i definir amb claredat, abans de començar, quin problema es vol resoldre.
2.- A partir d’aquí, serà necessari realitzar una correcta captació de les dades. Cal plantejar quines són necessàries i establir com organitzar-les.
3.- Haurem d’acudir a les fonts apropiades més fiables. Depenent del pressupost disponible podrem utilitzar fonts de pagament, com el cas dels proporcionats per VISA o Mastercard, que permeten conèixer hàbits de compra i consum-, o gratuïtes, com les dades públiques d’administració local, autonòmica o estatal. Un exemple són les estadístiques de Turisme Comunitat Valenciana, les dades de l’INE -enquesta Egatur-, AEMET, amb dades simples de previsió meteorològica, etc. O les estadístiques de xarxes socials i webs. Existeixen eines de caràcter gratuït com a Social Analytics Destinacions. Aquesta aplicació està desenvolupada per Invat·tur i la Universitat d’Alacant per monitorizar la presència en Twitter i Instagram de les destinacions turístiques de la Comunitat Valenciana.
4.- Per realitzar l’anàlisi és important comptar amb el concurs d’experts qualificats. Es pot acudir a la universitat o contractar empreses consultores especialitzades en això. L’ús d’eines adequades i d’una metodologia professional en l’anàlisi és imprescindible. Posteriorment, serà necessari que l’aterratge de les dades, la conversió en recomanacions executables, siga feta per un professional en turisme. Cal considerar que la presa de decisions estratègiques ha de ser correcta i transformar-se en actuacions concretes per a l’empresa o la destinació.

L’ÚNICA FORMACIÓ EN BIG DATA APLICADA A TURISME S’IMPARTEIX A LA COMUNITAT VALENCIANA

A l’hora de comptar amb experts professionals, les empreses i destinacions de la Comunitat Valenciana compten amb l’avantatge de disposar del coneixement que genera Turisme Comunitat Valenciana a través d’Invat·tur i la xarxa d’universitats valencianes.

Dins del conveni signat entre la Universitat Miguel Hernández d’Elx i Turisme Comunitat Valenciana, se celebra una jornada anual, oberta al públic, en la qual s’exposen els resultats de la recerca. Aquest any tindrà lloc el 19 de setembre a la pròpia Universitat. A més, la UMH, en col·laboració amb Invat·tur, imparteix l’única formació en BigData aplicada a turisme que existeix a Espanya. És el curs Postgrau d’Especialista Universitari que acaba de finalitzar la seua segona edició i que té com a objectiu millorar la qualificació dels professionals del turisme en el maneig de les eines Big Data per a la seua utilització en les estratègies d’empreses i administracions.

Igualment, Turisme Comunitat Valenciana i Hosbec disposen d’un conveni que inclou l’engegada d’un servei Big Data per al sector turístic de la Comunitat Valenciana.
 

Temas enlazados | |