SUBVENCIONS DE FINS A 50.000 EUROS PER A LES DESTINACIONS

El pròxim 15 de gener s’obri el termini per a sol·licitar les ajudes de 2020 que Turisme Comunitat Valenciana destina a entitats locals per a impulsar el turisme sostenible, experiencial i inclusiu per part de municipis i mancomunitats.  Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament i el termini de presentació finalitza el dia 14 de febrer a les 23.59:59 hores (Hora oficial peninsular espanyola). Et contem en què consisteixen aquestes ajudes i com pots sol·licitar-les.
Ayudas de Turisme Comunitat Valenciana a Entidades Locales 2020

Qui les pot sol·licitar?

Aquestes ajudes les poden sol·licitar Ajuntaments i Mancomunitats de la Comunitat Valenciana o organismes autònoms i ens públics dependents d’ells sempre que tinguen competències en turisme. En tot cas, només es pot presentar una sol·licitud per entitat per a cada programa.

Només es pot presentar una sol·licitud per entitat

Quants diners suposa obtindre una ajuda?

El pressupost global destinat a les ajudes de Turisme per a entitats locals és de 5.785.000 euros. La quantia de cada ajuda depén del programa al qual s’opte però hi ha límits màxims que van des dels 12.000 euros fins als 50.000 euros.

Quins projectes poden resultar beneficiaris?

Aquesta convocatòria estableix 2 línies d’ajudes diferents:

PROGRAMA 1: Inversió en adequació i millora dels recursos i serveis turístics, dotat amb 3.2 milions d’euros.

Dins del programa 1 hi ha 8 tipus d’actuacions subvencionables que van des de la inversió en equipament i adequació d’espais, fins a la creació de productes turístics, la senyalització i interpretació dels recursos turístics, la millora de l’accessibilitat i l’aparcament o  la inversió en oficines Tourist Info. En aquests casos, les subvencions tenen un màxim per sol·licitant de 40.000 euros

A més els municipis de la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents de la Comunitat Valenciana que estiguen en nivell 3 poden sol·licitar ajuda per a comprar tecnologia que els ajude a desenvolupar el seu pla de gestió intel·ligent del turisme, per exemple, per a sensorización d’espais, monitoratge de fluxos de persones, gestió intel·ligent d’enllumenat, mobilitat, transport, sistemes de business intelligence i big data, etc. En aquest cas, la subvenció màxima és de 20.000 euros, el doble que en 2019.

PROGRAMA 2: Competitivitat i desestacionalització de les destinacions turístiques.
Està dotat amb 2.585.000 milions d’euros i que inclou 3 subprogrames: El primer per a subvencionar la implantació de sistemes de qualitat en recursos i serveis turístics amb un import de fins a 12.000 euros, el segon per a impulsar projectes de millora de la imatge de les destinacions amb subvencions de fins a 20.000 euros i el tercer enfocat a la millora de la prestació dels serveis turístics que contempla ajudes de fins a 50.000 euros.

En tot cas els projectes no poden haver-se iniciat abans del dia 1 de gener de 2020 i hauran d’estar finalitzats durant l’any encara que podrà contemplar-se projectes que es plantegen per a 2020 i 2021 en el cas d’adequació de recursos i serveis i sempre que el seu cost siga superior a 50.000 euros.

Les entitats podran haver sol·licitat subvencions a altres administracions per a aquests mateixos projectes però hauran de comunicar-ho i acreditar-ho davant Turisme.

Tens un projecte d’interés turístic per a la Comunitat Valenciana?

Si és així, aníma’t i participa!

[fvplayer id="8"]

Laura Pascual, cap del servici de planificació i estratègia turística de Turisme Comunitat Valenciana

Com es valoren els projectes?

Les ajudes de Turisme CV s’atorguen en funció de la puntuació que s’assigna a cada projecte, amb un màxim de 20 punts. Els criteris d’interés turístic i grau de desenvolupament del projecte són els més valorats amb fins a 8 punts. Ara bé, es dóna especial importància a la vertebració del territori i per tant el nombre d’habitants es valora amb un màxim de 4 punts, tenint més puntuació els municipis més xicotets, afavorint amb això als quals estan en risc de despoblació, ja que el turisme també té una funció de manteniment territorial. Es valora també el grau de protecció i reconeixement del recurs turístic, l’existència d’oficina d’informació turística i material promocional del municipi, si disposa de festes d’interés turístic o si s’ha adherit al Codi Ètic del Turisme Valencià. També es poden obtindre fins a 2 punts si es disposa de mesures d’igualtat i integració, millora social, ambiental o econòmica.

Com es poden sol·licitar?

La sol·licitud de les ajudes s’ha de realitzar de manera electrònica en els següents enllaços, que estaran actualitzats i actius només a partir del 15 de gener:

PROGRAMA 1: Inversió en adequació i millora dels recursos i serveis turístics

Sol·licitar ajuda del Programa 1: Inversió en adequació i millora dels recursos i serveis turístics

PROGRAMA 2: Competitivitat i desestacionalització de les destinacions turístiques

Sol·licitar ajuda del Subprograma 2.1 per a la certificació de qualitat en recursos i serveis
Sol·licitar ajuda del Subprograma 2.2 per a impulsar la imatge de les destinacions turístiques de la Comunitat
Sol·licitar ajuda del Subprograma 2.3. per a la prestació de serveis turístics

En cada sol·licitud s’han d’entregar els formularis i informes corresponents on es descriga el projecte, la seua necessitat i el seu calendari d’execució a més de la declaració responsable de l’ajuntament o entitat de complir els requisits de la sol·licitud, d’haver aprovat l’actuació i tindre el finançament necessari per a cobrir el pressupost no subvencionat, entre una altra documentació. De totes maneres, si Turisme CV examina la documentació i detectaren que no es compleixen els requisits exigits, avisarà al sol·licitant i aquest té 10 dies hàbils per a resoldre l’incompliment.

Quan es publica la concessió de les ajudes?

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució de les ajudes és de 6 mesos des de la publicació de la convocatòria d’ajudes en el DOGV, per tant, si no es produeix cap suspensió, la notificació ha de produir-se a la fi de juny de 2020.

Si encara et queda algun dubte, pots assistir a les jornades informatives que organitza al gener Turisme Comunitat Valenciana on podràs ampliar la informació i sol·licitar aclariments.

Informa’t en Turisme CV Magazine sobre les jornades previstes a Alacant, València i Castelló.