OBERT EL TERMINI PER AL PREMI INNOVACIÓ TOURIST INFO 2019

La informació i atenció presencial al turista requereix cada vegada de major creativitat per a generar experiències memorables en els visitants ja des de la seua primera presa de contacte amb la destinació. Per això la Xarxa d’Oficines Tourist Info de la Comunitat Valenciana torna a convocar un any més el Premi a la Innovació i obri el termini de presentació de candidatures fins al pròxim 30 de setembre.

La innovació en les oficines d’informació turística no suposa només una renovació de les instal·lacions, fullets o material promocional, persegueix la creació de nous vincles i vivències entre els informadors turístics, bons coneixedors de la realitat local, i els viatgers que desitgen descobrir-la. Però a més, implica també noves estratègies de desenvolupament local d’activitats turístiques empresarials impulsades en col·laboració amb les oficines de turisme.

El Premi a la Innovació en la Xarxa Tourist Info pretén animar a les oficines turístiques a desenvolupar novetats en els seus serveis, productes, procediments o instal·lacions que suposen aquest tipus d’innovació.

QUI POT PARTICIPAR EN EL PREMI INNOVACIÓ TOURIST INFO?

Poden participar les oficines d’informació turística que s’hagen adherit a la Xarxa Tourist Info de Turisme Comunitat Valenciana abans de l’1 de juny de 2019. Els projectes d’innovació han d’haver-se posat en marxa entre l’1 de juliol de 2018 i el 30 de juny de 2019.

QUÈ SUPOSA EL PREMI INNOVACION TOURIST INFO?

L’oficina turística guanyadora rep un diploma i una placa que l’acredita com l’oficina més innovadora de l’any. El premi es lliura en el transcurs de les Jornades Tourist Info que cada any reuneixen el personal de les oficines de la xarxa per a fer balanç anual. El premi contempla també la possibilitat d’atorgar un accèssit a altres projectes en atenció a la seua qualitat.

Els guanyadors comptaran amb la difusió dels seus projectes a través del portal turístic de la Comunitat Valenciana i les xarxes socials de Turisme Comunitat Valenciana. Turisme CV Magazine dedica també un article a les oficines reconegudes amb el premi Innovació.

QUAN PRESENTAR LA CANDIDATURA Al PREMI INNOVACIÓ TOURIST INFO?

El termini de presentació de candidatures està obert fins al pròxim 30 de setembre.

COM PRESENTAR UNA CANDIDATURA Al PREMI INNOVACIÓ TOURIST INFO?

L’oficina candidata ha de presentar un document en format PDF on explique la innovació posada en marxa, les seues implicacions i beneficis. Es poden aportar també vídeos o imatges que il·lustren el projecte. La candidatura s’ha de dirigir al correu electrònic touristinfo_turisme@gva.es i ha d’incloure almenys:

Escrit de presentació:

 • Especificació de quina Oficina o Oficines TouristInfo del municipi o mancomunitat opten a aquest.
 • Acceptació de forma expressa de les bases d’aquesta Tercera Edició al Premi a la Innovació.
 • Certificació que la posada en marxa de les iniciatives que es postulen ha tingut lloc en el rang temporal a dalt assenyalat.

Memòria tècnica del projecte:

 • Missió, visió i objectius, les principals característiques, els elements innovadors i la repercussió de la iniciativa
 • Impactes favorables en els usuaris de l’Oficina Tourist Info i, si escau, de la qualitat percebuda de la destinació turística
 • Mitjans humans i materials
 • Fotografies i vídeo acreditatius, accessos a eines tecnològiques per a la seua comprovació i altres suports d’interés
 • Aplicabilitat de la proposta innovadora al conjunt de la Xarxa Tourist Info.

QUÈ ES VALORA EN EL PREMI INNOVACIÓ TOURIST INFO?

Les candidatures seran valorades en funció dels següents criteris:

 • Valors de la iniciativa: Creativitat, hospitalitat, accessibilitat, sostenibilitat i excel·lència.
 • Creació de noves eines i/o canals d’atenció al turista, a través de suports tecnològics i altres mitjans, adaptats a la informació turística en destinació i el seu ús en l’Oficina Tourist Info.
 • Generació de nous serveis i/o productes a prestar en l’Oficina Tourist Info.
 • Suport al desenvolupament, mitjançant tècniques innovadores, de noves activitats turístiques empresarials, en línia amb les estratègies de la Comunitat Valenciana en aqueixa matèria.
 • Grau d’adaptabilitat al conjunt d’Oficines de la Xarxa Tourist Info.

QUI FORMA EL JURAT DEL PREMI INNOVACIÓ TOURIST INFO?

El jurat del premi està compost per:

President:
• Cap del Servei de Producte i Territori de Turisme Comunitat Valenciana, o persona en qui delegue.

Vocals:
• Coordinador provincial de la Xarxa Tourist Infode Turisme Comunitat Valenciana a la província d’Alacant.
• Coordinador provincial de la Xarxa Tourist Infode Turisme Comunitat Valenciana a la província de Castelló.
• Coordinador provincial de la Xarxa Tourist Infode Turisme Comunitat Valenciana a la província de València.
• Tècnic de l’Institut Valencià de Tecnologies Turístiques.
• Tècnic del Servei de Planificació i Estratègia Turística de Turisme Comunitat Valenciana.

Secretari:
• Coordinadora adjunta de la Xarxa Tourist Info de Turisme Comunitat Valenciana a la província d’Alacant, que actuarà amb veu i vot.

DESCARREGA LES BASES DEL PREMI INNOVACIÓ TOURIST INFO 2019