En massa ocasions, la il·lusió d’un emprenedor s’entropessa amb dubtes, què necessite per a obrir l’empresa? Quin tipus de societat li convé al meu model de negoci? Quines llicències necessitaré? On trobe els millors proveïdors? Com aconseguisc finançament? Com organitze la meua comptabilitat?
Dificultats financeres, burocràtiques o administratives que l’emprenedor podria superar amb major agilitat si comptara amb un assessorament expert. Aquesta situació és la que pretén resoldre el nou programa gratuït Crea Pime que Turisme Comunitat Valenciana posa en marxa dins de la seua estratègia d’emprenedoria Accetur (#AcceturCV), en col·laboració amb el Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana.

QUÈ ÉS EL PROGRAMA CREA PIME D’ACCETUR?

Es tracta d’un programa gratuït que ajuda els emprenedors turístics a elaborar el seu pla d’empresa i que s’impartirà d’octubre a novembre de 2019 a Castelló, València i Alacant, en les seus de les Cambres de Comerç en cada capital.

Descàrrega la INFORMACIÓ

Crea Pime facilita als emprenedors turístics el llançament de la seua empresa al mercat amb la fórmula que millor s’adapte al seu projecte, ja siga com a autònom o com a pime, i elaborar un pla viable, capaç d’aconseguir finançament, rendibilitat i sostenibilitat.

Així, els objectius d’aquest programa són:

 • Entendre l’escenari jurídic i de tramitacions que exigeix la posada en marxa d’una pime turística.
 • Conéixer i entendre l’àmbit fiscal i financer bàsic d’una empresa i entendre les seues obligacions legals.
 • Destriar entre les diferents formes d’empresa, en relació a la qual millor s’adapta al model de negoci i objectius de mercat que es pretenen.
 • Capacitat per a sistematitzar la informació i idees del projecte empresarial i el model de negoci en un Pla d’Empresa.
 • Desenvolupar metodologies i tècniques per al disseny d’una empresa, en els seus aspectes mercantils, de definició de l’activitat, diferenciació, definició del producte, dimensionament, despeses, necessitats financeres, etc.
 • Comptar amb un Pla d’Empresa com a instrument per a continuar portant avant el projecte turístic empresarial.
 • Desenvolupar valors empresarials per a un mercat turístic sostenible, inclusiu i responsable.

Crea Pime forma part de l’estratègia global d’emprenedoria i acceleració empresarial en turisme, Accetur, que inclou a més altres mecanismes de suport a les empreses, com Turisme Emprén CV.

QUI POT PARTICIPAR EN CREA PIME?

El programa Crea Pime està obert a qualsevol emprenedor o emprenedora turístic que compte amb un projecte de negoci turístic definit i que desitge concretar-lo en la constitució d’una empresa.

Igualment poden participar empreses ja consolidades que s’han plantejat diversificar el negoci amb una nova línia. Les empreses han d’acreditar el seu registre turístic, sectorial o d’activitat segons la normativa vigent.

COM M’AJUDA CREA PIME?

Cada participant rep formació durant 30 hores presencials i 6 hores de tutories individuals amb experts en les diferents matèries. En acabar el programa, el participant es porta fet el seu propi pla d’empresa.

La formació consta de 6 mòduls:
MÓDUL I: LA IDEA DE NEGOCI. IDENTIFICACIÓ D’OPORTUNITATS (5 HORES).
Identificació d’idees de negoci amb possible èxit.
Tècniques d’anàlisis estratègiques d’idees de negoci.
Fases i accions per a realitzar una segmentació de mercat.
Identificació d’oportunitats de negoci
Anàlisi DAFO de l’oportunitat i idea de negoci
Anàlisi de l’entorn. Extern i intern
L’estudi de mercat.
Planificació i organització dels recursos
Pla de Producció
Aportació de metodologia per a l’elaboració d’un projecte empresarial
MÓDUL II: MÀRQUETING EN LA CREACIÓ D’EMPRESES TURÍSTIQUES (5 HORES)
Valoració del Màrqueting en el negoci turístic
Posicionament
Comercialització
Fidelització de Clients
Intermediació
Comissions
Xarxes Socials professionals: beneficis, usos, recomanacions.
MÓDUL III: AREA DE FINANCES (5 HORES)
Estructura financera de l’empresa.
Els pressupostos
Estructura, continguts i característiques de les principals magnituds comptables
Rendibilitat i viabilitat del negoci.
MÓDUL IV: COMPETITIVITAT, ECOEFICIÈNCIA I SOSTENIBILITAT APLICADA A l’ESTRATÈGIA EMPRESARIAL. (5 HORES)
Com aconseguir la productivitat i competitivitat en l’empresa.
Aposta per l’Eco/Eficiència.
El desenvolupament de la innovació.
Els límits dels recursos i la gestió dels residus. Compliment Normativa Mediambiental
Sostenibilitat en l’Empresa: Sistema de Gestió Empresarial, canvi de cultura, sostenibilitat en la Web (casos d’estudi)
La Memòria de Sostenibilitat
Responsabilitat Social Empresarial
El nou RGPD i la LOPD
MÓDUL V: AREA DE JURÍDIC FISCAL EN L’EMPRESA. (5 HORES)
LLEI 15/2018, 7 de juny, de la Generalitat, de Turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana
Requisits legals projectes turístics en l’àmbit Nacional i de la Comunitat Valenciana (hotels, restaurants, etc.)
Conéixer de forma precisa els diferents tipus d’empreses per a seleccionar la més adequada en funció de la responsabilitat i la tributació.
Legislació Aplicable
Formes jurídiques
Els impostos. Formes de tributació
Mètodes de càlcul del benefici.
Les Administracions Públiques. Agència Tributària, Seguretat Social
Models de contractació i nòmines.
Costos de Seguretat Social.
Recursos Humans
MÓDUL VI: AREA DIRECCION DE PROJECTES TURISTICOS. (5 Hores)
Anàlisis i Revisió final del projecte empresarial
Preparació del Resum Executiu
Quan finalitze la formació, et podràs portar fet el teu pla d’empresa. Aqueix pla serà un document on tu mateix amb l’ajuda dels professors i tutors plasmaràs les dades i fórmules necessàries per a tirar avant el teu projecte de negoci. En concret constarà dels següents apartats:

 • Resum Executiu
 • Persona emprenedora: descripció i motivació de l’impulsor del projecte i forma jurídica triada per a l’empresa
 • Pla de Màrqueting
 • Pla de producció i operacions
 • Pla d’organització
 • Pla Jurídic-Fiscal
 • Pla Economico-financer

COM M’INSCRIC EN CREA PIME?

En primer lloc has de realitzar una preinscripció emplenant un formulari en línia.

Fes la PREINSCRIPCIÓ EN LÍNIA

Però atenció, la preinscripció NO garanteix l’obtenció de plaça en el programa. A partir d’aqueixa sol·licitud, la cambra de comerç corresponent contacta amb els preinscrits per a tramitar l’admissió i la inscripció definitiva. La preinscripció estarà oberta fins que es cobrisquen les places.
Pots sol·licitar més informació sobre el programa Crea Pime a través dels següents contactes:

 • Turisme Comunitat Valenciana – Accetur:  accetur_turisme@gva.es ; 961209892
 • Cambra Alacant: turismo@camaralicante.com ; 965148646
 • Cambra Castelló: mjalbella@camaracastellon.com ; 964356500 ext.1
 • Cambra València: acarmona@camaravalencia.com ; 961366201