NOVES BEQUES REMUNERADES PER A PRÀCTIQUES D’HOSTALERIA

Ja es poden sol·licitar les beques dirigides a estudiants d’hostaleria per a la realització de pràctiques professionals en establiments de la Confederació d’Hostaleria de la Comunitat Valenciana (CONHOSTUR).

En concret, Turisme Comunitat Valenciana convoca 70 beques, segons la convocatòria publicada en el DOGV. Es tracta de 15 beques d’aprenentatge i 55 d’especialització que tenen característiques i requisits diferents. Et contem com pots optar a elles.
CONVOCATORIA 70 BECAS EN ESTABLECIMIENTOS CV

QUI POT SOL·LICITAR-LES?

Els requisits per a poder optar a una d’aquestes beques són els següents:

  • Ser menor de 35 anys
  • Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d’un estat membre de la UE i acreditar que es viu en un municipi de la Comunitat Valenciana
  • Per a les Beques d’Aprenentatge és necessari tindre el certificat de professionalitat en la família d’Hostaleria i Turisme de Nivell 1 expedit o homologat per les autoritats espanyoles corresponents o d’un altre país europea.
  • Per a les Beques d’especialització és necessari tindre el certificat de professionalitat en la família d’Hostaleria i Turisme de Nivell 2 o de Nivell 3 expedit o homologat per les autoritats espanyoles corresponents o d’un altre país europea.
  • Haver obtingut el certificat requerit en els últims 5 anys.

QUINA REMUNERACIÓ I DURACIÓ TINDRAN LES BEQUES?

Beques d’Aprenentatge

La dotació mensual de les beques d’aprenentatge serà de 860 euros i la duració serà de 4 mesos, previsiblement de juliol a octubre de 2019.

Beques d’Especialització

La dotació mensual de les beques d’aprenentatge serà de 960 euros i la duració serà de 4 mesos, previsiblement de juliol a octubre de 2019.

ON ES REALITZEN LES PRÀCTIQUES?

Les pràctiques professionals es realitzaran en establiments de la Confederació d’Hostaleria de la Comunitat Valenciana distribuïts per les tres províncies, Alacant, València i Castelló. El becari triarà l’establiment on desitge realitzar les seues pràctiques.

COM SOL·LICITAR-LES?

Les beques es poden sol·licitar des del dia 11 d’abril fins al 6 de maig a les 23.59:59 hores i sempre es presentaran per tràmit telemàtic amb signatura electrònica en el següent enllaç.

En tot cas, davant possibles incidències tècniques en la tramitació en línia es disposa d’un servei d’assistència tècnica en el correu generalitat_en_red@gva.es

En la sol·licitud l’aspirant declararà sota la seua responsabilitat que totes les dades indicades, titulacions, cursos, idiomes, experiència laboral, etc són verídics i disposa de la documentació que així ho acredita. Aquesta documentació, no obstant això, no s’aportarà al costat de la sol·licitud. El procés de selecció tindrà una fase final que inclou una entrevista i només les persones que arriben a ella hauran de presentar la documentació acreditativa de mèrits en el moment de realitzar l’entrevista.

De totes maneres, si la sol·licitud no reuneix els requisits o mancada documentació, s’avisarà a l’aspirant que té 10 dies hàbils per a fer les correccions necessàries, això sempre que la sol·licitud l’haja presentada en termini.

COM ES VALORA ALS ASPIRANTS?

El barem per a avaluar els mèrits personals es pot consultar en l’article 4 del Decret 20/2017 de les bases reguladores de les beques de pràctiques professionals en turisme. En ell s’especifica, per exemple, que l’expedient acadèmic es podrà puntuar fins a un màxim de 13 punts i el coneixement del valencià fins a 2 punts. També puntua el coneixement d’altres idiomes o els cursos i l’experiència professional relacionada directament amb l’hostaleria. A més, hi haurà una prova final que consistirà en una entrevista que tindrà una puntuació màxima de fins a 7 punts. La comissió avaluadora podrà decidir passar a la fase d’entrevista només a un nombre màxim d’aspirants o a aquells que superen una nota mínima en la baremació de mèrits.

La gestió d’aquestes beques es realitza a través de la Xarxa de Centres de Turisme dependent de Turisme Comunitat Valenciana. Qualsevol informació es pot sol·licitar a través del correu beques_cdt_turisme@gva.es

PORTA’T TOTA LA INFORMACIÓ