MDN

Suscríbete a Turisme CV Magazine

AJUDES CONTRA L’INTRUSISME I LA PRECARIETAT EN TURISME

Fins al 25 d’abril es poden sol·licitar les ajudes per a campanyes contra el frau en l’allotjament turístic i contra la temporalitat i precarietat laboral en turisme, segons publica el DOGV.

Turisme Comunitat Valenciana destina 550.000 euros a aquesta ordre d’ajudes, 250.000 per a campanyes contra l’intrusisme en apartaments i habitatges turístics i 300.000 euros per a campanyes contra la precarietat laboral i accions formatives de prevenció en riscos laborals. Et comptem com beneficiar-te d’aquestes ajudes.

LLUITA CONTRA L’INTRUSISME EN ALLOTJAMENT TURÍSTIC

Qui pot sol·licitar les ajudes?

Les poden sol·licitar empreses i associacions

Per a què es poden sol·licitar?

Es pot sol·licitar la subvenció per a realitzar campanyes de sensibilització, conscienciació i lluita contra el frau i l’intrusisme en allotjament turístic. Poden ser campanyes de publicitat on i off line o publicitat en altres suports de difusió.

En aquestes campanyes s’han d’integrar el claim “Mediterrani en viu” i el logo de Comunitat Valenciana, a més d’incorporar missatges que fomenten la Comunitat Valenciana com a destinació oberta, inclusiu, acollidor, amb oferta de qualitat i compromés amb el Codi Ètic Mundial del Turisme.

Es valora positivament l’adhesió al Codi Ètic del Turisme Valencià per part del sol·licitant. Igualment es valora amb major puntuació com més gran siga l’àmbit de difusió de la campanya, que pot anar des d’àmbit municipal fins a internacional.

També es valoren criteris turístics com el grau d’innovació de l’acció, la seua contribució a la desestacionalització turística o la seua repercussió en un segment específic de turisme.

Igualment es considera positivament que l’actuació cree ocupació per a persones amb discapacitat o incorpore mesures d’integració o igualtat de gènere.

En tot cas les actuacions han de realitzar-se entre l’1 de gener i el 15 de desembre de 2019, no han de tindre un cost inferior a 30.000 euros en el cas d’associacions i 15000 euros en el cas d’empreses. Cada sol·licitant només pot presentar una sol·licitud per a una única actuació.

Quin serà l’import de l’ajuda?

Com a màxim, cada beneficiari rebrà 120.000 euros en el cas de les associacions i de 20.000 euros en el cas de les empreses

Com sol·licitar-les?

S’han de sol·licitar electrònicament a través d’aquest enllaç on s’adjuntarà també la documentació requerida, entre ells, se sol·licita un informe que justifique per què és necessària i oportuna la campanya proposada, quan s’executarà i quin pressupost requereix. És imprescindible comptar amb signatura electrònica.

Quan sol·licitar-les?

El termini per a presentar la sol·licitud comença el 27 de març i finalitza a les 23.59 del dia…

El termini màxim per a resoldre és de 6 mesos, per tant, els beneficiaris rebran la notificació abans del pròxim 26 de setembre.

FOMENT DEL TURISME SOCIAL

Qui pot sol·licitar les ajudes?

Les poden sol·licitar sindicats, associacions i organitzacions de treballadors del sector turístic.

Per a què es poden sol·licitar?

En aquest cas, es pot demanar subvenció per a campanyes de publicitat i accions de tres tipus:

  • Campanyes de sensibilització contra la temporalitat i precarietat laboral en el turisme de la Comunitat Valenciana
  • Campanyes de sensibilització i suport al col·lectiu de les cambreres de pis per a la detecció i tractament de les seues malalties laborals
  • Accions de formació de bones pràctiques en la prevenció de riscos laborals associats a la professió de les cambreres de pis.

En aquestes campanyes s’ha d’integrar el logo de Comunitat Valenciana, a més d’incorporar missatges que fomenten la Comunitat Valenciana com a destinació oberta, inclusiu, acollidor, amb oferta de qualitat i compromés amb el Codi Ètic Mundial del Turisme.

En tot cas les actuacions han de realitzar-se entre l’1 de gener i el 15 de desembre de 2019 i no han de tindre un cost inferior a 20.000 euros. Cada sol·licitant només pot presentar una sol·licitud per a una única actuació.

Quin serà l’import de l’ajuda?

L’import màxim de l’ajuda per beneficiari serà de 75.000 euros per a les campanyes de sensibilització contra la temporalitat i la precarietat laboral en turisme i de 50.000 euros per a les actuacions de sensibilització o formació vinculades al col·lectiu de les cambreres de pis.

Com sol·licitar-les?

S’han de sol·licitar electrònicament a través d’aquest enllaç on s’adjuntarà també la documentació requerida, entre ells, se sol·licita un informe que justifique per què és necessària i oportuna la campanya proposada, quan s’executarà i quin pressupost requereix. És imprescindible comptar amb signatura electrònica.

Quan sol·licitar-les?

El termini per a presentar la sol·licitud comença el 27 de març i finalitza a les 23.59 del dia 25 d’abril. El termini màxim per a resoldre és de 6 mesos, per tant, els beneficiaris rebran la notificació abans del pròxim 26 de setembre.