MDN

Suscríbete a Turisme CV Magazine

NOVES AJUDES A DESTINACIONS TURÍSTIQUES INTEL.LIGENTS

Els municipis que s’integren en la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents de la Comunitat Valenciana i desenvolupen inversions tecnològiques per a una gestió intel·ligent de la seua oferta turística podran sol·licitar ajuda a Turisme Comunitat Valenciana per a finançar eixos projectes gràcies a la nova línia de suport que inclou enguany la convocatòria de les Ajudes a les Entitats Locals. Aquestes ajudes es poden sol·licitar a partir del 15 de gener.

La Comunitat Valenciana és, així, la primera autonomia d’Espanya a posar en marxa una línia de finançament en matèria de destinacions turístiques intel·ligents.

Qui les pot sol·licitar?

Podran acollir-se a aquest tipus d’ajudes els municipis que en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds hagen aconseguit el nivell 3 de destinació adherida a la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents de la Comunitat Valenciana (#DTICV), i que com a tal estiguen reconeguts pel Invat·tur.

Quins projectes poden resultar beneficiaris?

Poden beneficiar-se els projectes que es presenten a el Programa 1:  Inversió en adequació i millora dels recursos i serveis turístics, que inclou entre les actuacions subvencionables inversions en tecnologies vinculades a la sensorització de la destinació per a la seua gestió en clau intel·ligent, les vinculades a la seguretat dels visitants, per al monitoratge i coneixement de la demanda, les vinculades a la sostenibilitat i les de gestió integral de la destinació.

  • Tecnologies vinculades a la sensorització de la destinació per a la seua gestió en clau intel·ligent: desplegament de sensorització per al control de pas o de mesurament d’ocupació d’espais turístics; beacons, NFC, tòtems i altres elements similars orientats a potenciar la interpretació dels recursos turístics de la destinació. Qualsevol altre sistema orientat a la finalitat d’impulsar la sensorització de la destinació per a millorar l’experiència del visitant.
  • Tecnologies vinculades a la seguretat de visitants: sistemes de monitoratge en temps real de l’estat de la destinació, de la radiació solar o de la temperatura, entre altres; wearables per a la geolocalització de persones / objectes; o qualsevol altre sistema orientat a la finalitat de millorar la seguretat del turista en la destinació.
  • Tecnologies per al monitoratge i coneixement de la demanda turística: sistemes d’intel·ligència turística basats en eines de business intelligence i big data per a una major interrelació amb el turista; sistemes de dades obertes; apps de destinació; targetes electròniques de fidelització de turistes; o qualsevol altre sistema orientat a la finalitat de millorar el monitoratge i coneixement de la demanda turística de la destinació.
  • Tecnologies, equipaments i infraestructures vinculades a la sostenibilitat, racionalització i optimització de recursos: sistemes de gestió intel·ligent de l’enllumenat públic, reg, mobilitat, transport, aparcament, residus i eficiència energètica; sistemes de control de trànsit en àrees turístiques i de transport públic d’interés turístic; sistemes de recàrrega de vehicles elèctrics; o qualsevol altre sistema orientat a la finalitat d’impulsar la sostenibilitat, racionalització i optimització de recursos de la destinació.
  • Tecnologies i equipaments i infraestructura vinculada a la gestió integral de la destinació: plataformes de gestió intel·ligent; sistemes d’interconnexió / integració de sistemes per a la creació de plataformes de gestió; o qualsevol altre sistema orientat a potenciar la gestió.

Com sol·licitar les ajudes

Les ajudes es poden sol·licitar entre el 15 de gener de 2019 i el 15 de febrer a les 23.59:59 hores en el tràmit electrònic que s’establirà per a totes les Ajudes a Entitats Locals. S’habilitarà en la Seu Electrònica de la Generalitat.

Tota la informació es pot consultar també en la web de Turisme Comunitat Valenciana en les novetats de Tràmits Destacats.

Els sol·licitants per a aquest tipus d’actuacions de gestió turística intel·ligent podran a més presentar una segona sol·licitud per a un altre tipus d’actuació d’aquest mateix Programa 1: Inversió en Adequació i millora dels recursos i serveis turístics.

Aquesta nova línia s’emmarca en l’estratègia de destinació turística intel·ligent de la Comunitat Valenciana que impulsa Turisme a través de Invat·tur i que reforça la posada en marxa de la Xarxa de Destinacions Turístiques Intel·ligents.